Cristin-prosjekt-ID: 546614
Sist endret: 12. mars 2019 10:17

Cristin-prosjekt-ID: 546614
Sist endret: 12. mars 2019 10:17
Prosjekt

Clinical relevance of circulating tumor cells and circulating tumor DNA in advanced pancreatic cancer

prosjektleder

Bjørnar Gilje
ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.000.000
 • Helse Vest RHF
  Prosjektkode: 911887

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Onkologi • Molekylærbiologi

Emneord

Prognose • Monitorering • Biomarkører • Kreft • Klinisk kreftforskning

HRCS-helsekategori

 • Kreft

HRCS-forskningsaktivitet

 • 4 Påvising, screening og diagnose

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+47 47 80 90 92
Sted
Bjørnar Gilje

Tidsramme

Aktivt
Start: 19. september 2012 Slutt: 1. mai 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Clinical relevance of circulating tumor cells and circulating tumor DNA in advanced pancreatic cancer

Vitenskapelig sammendrag

In this project we investigate the clinical relevance of circulating tumor cells and/or circulating tumor DNA in patients undergoing chemotherapy for locally advanced or metastatic pancreatic cancer. Circulating tumor cells and circulating tumor DNA are assessed using advanced molecular methods such as quantitative RT-PCR and next-generation sequencing. Blood samples are obtained before and montly during chemotherapy. Both the potential for prognostic stratification and treatment monitoring will be investigated. The project is currently recruiting patients.

Tittel

Klinisk betydning av sirkulerende tumorceller og sirkulerende tumor DNA hos pasienter med langkommet kreft i bukspyttkjertelen

Populærvitenskapelig sammendrag

Kreft i bukspyttkjertelen er en alvorlig sykdom som har lav langtidsoverlevelse. I 2015 var det 825 mennesker som fikk bukspyttkjertelkreft i Norge og trenden er dessverre at antall nye tilfeller per år øker. Den høye dødeligheten henger sammen med at sykdommen som oftest oppdages på et så sent stadium atoperasjon ikke er mulig,samt med liten effekt av kjemoterapi og stråling. Funn av svulstceller i blodprøver (såkalte sirkulerende tumorceller) og genmateriale fra svulstceller i blodprøver (såkalt sirkulerende tumor DNA) ser ut til å være lovende markører for sykdomsprognose og for overvåkning av behandlingseffekt ved en rekke kreftformer. I denne studien vil vi undersøke om påvisning og karakterisering av sirkulerende tumorceller og sirkulerende tumor DNA kan fortelle noe om prognose, behandlingseffekt og sykdomsutvikling hos pasienter med kreft i bukspyttkjertelen. Tanken er at disse markørene i framtiden kan gjøre oss bedre i stand til å skreddersy behandlingen for hver enkelt pasient, både ved oppstart, endring og avslutning av behandling. Når vi påviser at behandlingen ikke lenger har effekt, er det ønskelig å skifte eller avslutte behandlingen så snart som mulig for å unngå unødvendige bivirkninger og kostnader.  Prosjektet er et samarbeid mellom Stavanger Universitetssjukehus og Haukeland Universitetssjukehus. De fleste prosjektmøtene holdes i Stavanger.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørnar Gilje

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Aktiv cristin-person

Oddmund Nordgård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Stavanger
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Aktiv cristin-person

Kjersti Tjensvoll

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Satu Oltedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus

Morten Lapin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Klinikk for Blod- og Kreftsykdommer ved Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Fragment size and level of cell-free DNA provide prognostic information in patients with advanced pancreatic cancer.

Lapin, Morten; Oltedal, Satu; Tjensvoll, Kjersti; Buhl, Tove; Smaaland, Rune; Ahmed, Herish; Javle, Milind; Glenjen, Nils; Abelseth, Bente Kristin; Gilje, Bjørnar mfl.. 2018, Journal of Translational Medicine. SUS, UoTHSC, HAUKELANDVitenskapelig artikkel

Circulating tumour cells and DNA as liquid biopsies in gastrointestinal cancer.

Nordgård, Oddmund; Tjensvoll, Kjersti; Gilje, Bjørnar; Søreide, Kjetil. 2018, British Journal of Surgery. SUS, TUOE, ROYALINF, UIS, UIBVitenskapelig oversiktsartikkel/review

Single-cell mRNA profiling reveals transcriptional heterogeneity among pancreatic circulating tumour cells.

Lapin, Morten; Tjensvoll, Kjersti; Oltedal, Satu; Javle, Milind; Smaaland, Rune; Gilje, Bjørnar; Nordgård, Oddmund. 2017, BMC Cancer. SUS, UoTHSC, UISVitenskapelig artikkel

MINDEC-An Enhanced Negative Depletion Strategy for Circulating Tumour Cell Enrichment.

Lapin, Morten; Tjensvoll, Kjersti; Oltedal, Satu; Buhl, Tove; Gilje, Bjørnar; Smaaland, Rune; Nordgård, Oddmund. 2016, Scientific Reports. SUS, UISVitenskapelig artikkel

Clinical relevance of circulating KRAS mutated DNA in plasma from patients with advanced pancreatic cancer.

Tjensvoll, Kjersti; Lapin, Morten; Buhl, Tove; Oltedal, Satu; Berry, Katrine; Gilje, Bjørnar; Søreide, Jon Arne; Javle, Milind; Nordgård, Oddmund; Smaaland, Rune. 2016, Molecular Oncology. SUS, UTHSCT, UIBVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »