Cristin-prosjekt-ID: 546677
Registrert av: REK Sist endret: 25. desember 2021, 10:23 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 546677
Registrert av: REK Sist endret: 25. desember 2021, 10:23 Sist endret av: REK
Prosjekt

ARCTIC

prosjektleder

Espen Andre Haavardsholm
ved Diakonhjemmet sykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Diakonhjemmet sykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/744

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2010 Slutt: 31. desember 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ARCTIC

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne studien tar utgangspunkt i prinsippet om at man ved igangsatt behandling skal sette et klart mål for hva man vil oppnå med behandlingen. Målet i denne studien er remisjon. Ultralyd brukes i økende grad i oppfølgning av pasienter med leddgikt. Resultater fra tidligere studier indikerer at ultralyd gir viktig informasjon om den underliggende sykdomsprosessen som kan ha behandlingsmessige konsekvenser, men det finnes per i dag ingen studier som har undersøkt dette systematisk. Denne studien vil gi viktig informasjon om hvilken behandlingsstrategi som gir best resultater ved tidlig leddgikt, og særlig avklare betydning av undersøkelse av ledd med ultralyd. Studien vil også øke kunnskapen om sykdomsforløpet ved nyoppdaget leddbetennelse, noe som igjen er viktig for å gi et best mulig behandlingstilbud til pasientene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Espen Andre Haavardsholm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Diakonhjemmet sykehus

Joe Sexton

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Ulf Gunnar Sundin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Karen Holten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diakonhjemmet sykehus

Maria Karolina Jonsson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »