Cristin-prosjekt-ID: 547041
Sist endret: 6. august 2017 18:35

Cristin-prosjekt-ID: 547041
Sist endret: 6. august 2017 18:35
Prosjekt

An immigrant is more than meets the eye

prosjektleder

YoungNa Suh
ved Sør-Korea

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Traumatologi • Pedagogiske fag • Spesialpedagogikk • Fagdidaktikk

Emneord

Flyktningbarn • Flyktningers psykisk helse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

An immigrant is more than meets the eye

prosjektdeltakere

prosjektleder

YoungNa Suh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sør-Korea
Aktiv cristin-person

Ursula-Georgine Småland Goth

 • Tilknyttet:
  Lokalt ansvarlig
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 2 av 2