Cristin-prosjekt-ID: 547281
Sist endret: 18. mars 2022, 15:14

Cristin-prosjekt-ID: 547281
Sist endret: 18. mars 2022, 15:14
Prosjekt

Transactional Aesthetics, – and so can you!

prosjektleder

Ida Falck Øien
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Kategorier

Prosjektkategori

  • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 1. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Transactional Aesthetics, – and so can you!

Vitenskapelig sammendrag

The project Transactional Aesthetics looks into models of transactionship focusing on value transitions, in order to explore possible influences on the dynamics of human-garment relationships. To understand the rationale underpinning varying longevity of constituents making up a wardrobe I am exploring the ways in which they got there. Can the mode of acquiring possessions give direction to or exert influence on the un/conscious emotional relationship that humans have to them? How can knowledge in this field, enrich, direct and show new paths for fashion design today, exemplified in the work with a brand in Norway in the period of 2018 to 2021.

 

I am questioning the role of the clothing designer in an increasingly apparent crisis of worldwide garment overflow. After ten years in fashion, I am motivated by the challenge of having been a small scale player in a saturated market place for many years, the current development of consumer manipulation reaching ever increasing heights with new technological advances, and a looming environmental tipping point. The garment industry (i.e. fashion industry) is the second largest polluter today. This can´t be solved only by offering organic slogan T-shirts or high street stores arranging a repair day once a year. Fashion is more than the actual garment or piece of accessory; it´s a social phenomenon, experience-based and made from multiple layers of culture and commerce. Furthermore, fashion´s selfproclaimed identity as constantly hungry for newness could make good conditions for rethinking the use of resources both human and material in surprising ways.

  

Over the 3 year period as a fellow I am unfolding a broad understanding of transaction vs usership through a series of inquiries and disruptions in four parallel and perennial processes; 1) the use of ethnographic strategies, like wardrobe studies, interviews and fieldwork; 2) a close collaboration with a fashion label developing garments to insert as responses to finds and questions based in the interviews, 3) running a brick and mortar space open to the public in which collaborative and autonomous guest appearances revolving around transactionship take place, and; 4) a publication and scarf-series that both publish and generate new finds and viewpoints on additional topics as seen through the lens of transaction. Importantly, all of these measures will be carried out under the dynamics of collaborative practices.

Tittel

Transactional Aesthetics – and so can you!

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet Transactional Aesthetics undersøker dynamikken mellom menneske og plagg ved å se på verdioverføringen som foregår gjennom ulike transaksjoner. For å forstå mekanismene bak de mange plaggenes ulike levetid i garderoben,  undersøker jeg måten de kom dit på. Kan selve måten plaggene havnet i garderoben, påvirke den bevisste og ubevisste følelsesmessige relasjonen som eieren har til plaggene sine? Hvordan kan kunnskap om dette feltet berike og peke ut nye retninger for design av, med og om klær i dag, eksemplifisert gjennom arbeidet med et klesmerke I Norge I perioden 2018 til 2021?

 

Etter ti år som en liten aktør I et etterhvert overfylt klesmarked, ser jeg en økende manipulering av konsumenter, fasilitert av ny teknologi mens vi nærmer oss et vippepunkt for klima og miljø, som motivasjon til å se nærmere på designerens mulige rolle i fremtidens motesystem. Klesindustrien er den nest største forurenseren I verden i dag. Mote er for øvrig mer enn de faktiske plaggene eller tilbehøret som produseres; den er et sosialt fenomen, opplevelsesbasert og sammensatt lagvis av kultur og kommers. Motens selvkarakteristikk som besatt av det nye kan muligens gi gode forutsetninger for å forandre bruk av materielle og menneskelige ressurser, – men da på alternative og overraskende premisser.

 

Gjennom 3 år som stipendiat undersøker jeg transaksjon versus bruk gjennom en serie med tester og kunstneriske grep i parallelle prosesser som gjensidig skal berike hverandre, blant annet; 1) bruk av etnografiske strategier, som wardrobe studies, intervju- og feltarbeide; 2) et nært samarbeide med et klesmerke for å utvikle plagg som kan innsettes som respons på funn ved intervjuene; 3) drift av en klesbutikk der jeg inviterer gjester til å delta i eksperimenter med transaksjonsmekanismer. Disse tiltakene blir utført i samarbeidsbasert praksis, der folk fra ulike felt inviteres inn for å bli med og tenke rundt kleshandel for å skape et alternativ til motefeltets industri-standard i fremtiden.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Inaktiv cristin-person

Ida Falck Øien

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 1 av 1