Cristin-prosjekt-ID: 547364
Sist endret: 10. august 2017 13:58

Cristin-prosjekt-ID: 547364
Sist endret: 10. august 2017 13:58
Prosjekt

Kvalitetssikring av pasientinformasjon til pasienter med tungpust

prosjektleder

Kjersti Solvåg
ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2015 Slutt: 31. mai 2017

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kvalitetssikring av pasientinformasjon til pasienter med tungpust

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kjersti Solvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest

Ragnhild Johanne Tveit Sekse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Sidsel Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for helsefag ved VID vitenskapelige høgskole

Åse Annbjørg Grøthe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Haraldsplass Diakonale sykehus​ ved Private ideelle i Helse Vest
1 - 4 av 4