Cristin-prosjekt-ID: 547366
Sist endret: 10. august 2017, 14:05

Cristin-prosjekt-ID: 547366
Sist endret: 10. august 2017, 14:05
Prosjekt

Arbeidsfunksjon og arbeidsforhold. En undersøkelse foretatt blant medlemmer i Anestisisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleieforbund

prosjektleder

Berit Waagsbø
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk Sykepleierforbund

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 1999 Slutt: 31. desember 1999

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Arbeidsfunksjon og arbeidsforhold. En undersøkelse foretatt blant medlemmer i Anestisisykepleiernes Landsgruppe av Norsk Sykepleieforbund

prosjektdeltakere

prosjektleder

Berit Waagsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Sidsel Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Mai Midttun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 3 av 3