Cristin-prosjekt-ID: 547383
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2021, 13:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 547383
Registrert av: REK Sist endret: 3. juli 2021, 13:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

MK-3475-629 Fase II studie med pembrolizumab ved tilbakefall eller spredning fra plateepitelcarsinom i hud

prosjektleder

Åse Bratland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/984

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MK-3475-629 Fase II studie med pembrolizumab ved tilbakefall eller spredning fra plateepitelcarsinom i hud

Populærvitenskapelig sammendrag

På grunn av mangel på kliniske forsøksdata finnes det ingen standardbehandling for pasienter med tilbakefall eller spredning fra plateepitelkarsinom i hud. Det er derfor et betydelig behov for å utvikle nye behandlingsmuligheter. Deltakende pasienter skal være behandlet med et kjemoterapiregime basert på platina eller cetuximab, og er ikke aktuelle for kirurgi, strålebehandling eller annen systemisk behandling. Hovedmålet er å estimere objektiv responsrate (ORR), sikkerhet og toleranse av MK-3475 (pembrolizumab). Studien er åpen, og alle pasienter får behandling med MK-3475 hver 3. uke i inntil 35 behandlingssykluser (opptil 2 år). Etter vurdering fra studielege og i henhold til protokoll er re-introduksjon med 17 ekstra sykluser mulig ved progresjon etter avsluttet behandling. Etter endt behandling vil pasienten bli fulgt for alvorlige hendelser og sykdomsstatus inntil død, tilbaketrekking av samtykke, eller til studien avsluttes.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Bratland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marianne Brydøy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 2 av 2