Cristin-prosjekt-ID: 547457
Registrert av: REK Sist endret: 11. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 547457
Registrert av: REK Sist endret: 11. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av sosioøkonomiske faktorer på sannsynligheten for å utvikle kreft

prosjektleder

Marte Leuven Rønning
ved Statistisk sentralbyrå

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Statistisk sentralbyrå

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/482

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mars 2009 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av sosioøkonomiske faktorer på sannsynligheten for å utvikle kreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Kreft er en av hovedårsakene til at folk i den vestlige verden dør. I følge OECD skyldes et av fire dødsfall i EU kreft. Å bekjempe antall kreft dødsfall står derfor høyt på prioriteringslista til helsemyndigheter rundt omkring i verden. En måte å redusere kreftdødeligheten er gjennom forebyggende arbeid. Forebygging er i stor grad et politisk ansvar og er derfor inkludert i den offentlige helsepolitikken. Effektiviteten av forebyggende tiltak avhenger blant annet av innhold og målgruppe, som igjen baserer seg på kunnskap om faktorer som påvirker kreft. Hovedformålet med proskektet er å oppnå en nærmere forståelse av betydningen av sosioøkonomiske faktorer på sannsynligheten for å utvikle kreft, hvor en viktig del består av å separare arv fra miljø ved å anvende økonometriske teknikker.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Marte Leuven Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Statistisk sentralbyrå

Erik Plug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universiteit van Amsterdam

Edwin Leuven

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statistisk sentralbyrå
1 - 3 av 3