Cristin-prosjekt-ID: 547459
Registrert av: REK Sist endret: 11. august 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 547459
Registrert av: REK Sist endret: 11. august 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekt av lokale nasale steroider på lungesymptomer hos astmatikere som er tette i nesen

prosjektleder

Wenche Moe Thorstensen
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/158

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 3. august 2009 Slutt: 31. desember 2016

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekt av lokale nasale steroider på lungesymptomer hos astmatikere som er tette i nesen

Populærvitenskapelig sammendrag

Introduksjon/bakgrunn for prosjektet: I Norge regner vi med at 4.9% av den voksne befolkningen lider av astma. Opptil 95 % av astmapasientene plages med nesetetthet, og de aller fleste astmapasienter får ingen systematisk vurdering eller behandling for sin nesetetthet. Dette er uheldig fordi det er holdepunkter for at optimalisert diagnostikk og behandling av nesetetthet hos astmapasienter kan redusere deres sykelighet og medikamentforbruk. ”United Airways” er et begrep hvor man forholder seg til luftveisapparatet som en enhet. Denne enheten består av de øvre luftveier med nese, bihuler og nesesvelget, og de nedre luftveier med bronkier og lunger. I løpet av de siste årene har man blitt mer klar over sammenhengen mellom inflammatorisk sykdom i øvre og nedre luftveier. Sykdom i de øvre luftveiene påvirker lungene ved 3 forskjellige mekanismer, den nevrogene, den immunologiske og den mekaniske. Den nevrogene påvirkningen skjer ved at overfladiske nerver i neseslimhinnen påvirkes av mekaniske og kjemiske irritanter. Dette setter i gang en nerveimpuls som fører til at musklatur i bronchialtreet trekker seg sammen og bidrar til astma. Den immunologiske påvirkningen starter med en betennelse i de øvre luftveier. Dette fører betennelsesfremkallende substanser til beinmargen, der det lages ytterligere betennelsesceller som igjen sprees og gir astma. Den mekaniske påvirkningen skjer når man puster med munnen. Nesen har en viktig funksjon i å varme, fukte og rense luften. Er astmapasientene tette i nesen vil de puste mer med munnen. Dermed forbigår man nesens viktige funksjon og mer forurenset, kald og tørr luft kommer ned i lunger som allerede har økt inflammasjonstendens. Dette illustrerer sammenhengen mellom sykdom i øvre-og nedre luftveier, og hvordan sykdomsprosesser i nesen kan forverre lungeplagene hos astmatikere. Formål: Hovedmålet i dette delprosjektet er å undersøke om astmapasienter får mindre lungesymptomer ved bruk av lokale nasale steroider. Lungesymptomene monitoreres ved bruk av spiometri og spørreskjema. Delmålet er forbedring av nesetetthet hos astmapasientene ved bruk av lokale nasale steroider. Dette måles vha nesetetthetstester og spørreskjema.Vi planlegger minst en artikkel fra hvert av delprosjektene publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Wenche Moe Thorstensen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sørlandet sykehus HF
1 - 1 av 1