Cristin-prosjekt-ID: 547909
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:40 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 547909
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:40 Sist endret av: REK
Prosjekt

Eurosida-studien - Klinisk og virololgisk forløp av HIV-infeksjon

prosjektleder

Dag Henrik Reikvam
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/453

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 1997 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Eurosida-studien - Klinisk og virololgisk forløp av HIV-infeksjon

Populærvitenskapelig sammendrag

The primary objective of the EuroSIDA study is to prospectively study, clinical, therapeutic, demographic, virological and laboratory data from HIV-1 positive patients across Europe in order to determine the long-term virological, immunological and clinical outcome.The EuroSIDA study recruits HIV-1 positive patients above the age of 16 years in the proportions in which they are represented in the participating clinics. All centre’s participating in EuroSIDA complete follow-up forms for their patients twice a year and send them to the coordinating centre. Data is registered in the EuroSIDA database at Copenhagen HIV Programme (CHIP) at the University of Copenhagen. The statistical centre for EuroSIDA is based at the Royal Free Hospital in London and works closely with CHIP in Copenhagen. The EuroSIDA study is an observational study, treatment will not be influenced by the study. Patients remain under the guidance and treatment of their personal physician.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Dag Henrik Reikvam

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1