Cristin-prosjekt-ID: 548111
Registrert av: REK Sist endret: 21. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 548111
Registrert av: REK Sist endret: 21. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Er svangerskapsforgiftning direkte skadelig for nyrefunksjonen?

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/1

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2009 Slutt: 31. desember 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Er svangerskapsforgiftning direkte skadelig for nyrefunksjonen?

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi har påvist at kvinner som har hatt svangerskapsforgiftning har 4-5 ganger økt risiko for senere å utvikle endestadie-nyresvikt sammenliknet med kvinner som ikke har hatt svangerskapsforgiftning. Dette kan skyldes at kvinner som har svangerskapsforgiftning også har høyere blodtrykk, vekt og andre risikofaktorer for nyresykdom både før og etter svangerskapet, men det kan også skyldes at svangerskapsforgiftning direkte skader nyrefunksjonen. Vi vil i dette prosjektet inkludere alle kvinner som deltok i HUNT II (Helseundersøkelsen i Nord Trøndelag II - 1995-1997) og HUNT III (2006-2008) og som fødte et barn mellom HUNT II og HUNT III. Hypotesen er at kvinner som hadde svangerskapsforgiftning fikk en forverring i nyrefunksjonen fra HUNT II til HUNT III mens kvinner som ikke hadde svangerskapsforgiftning hadde uendret nyrefunksjon. Som mål på nyrefunksjonen vil vi bruke mikroalbuminuri (eggehvite i urinen) og estimert glomerulær filtrations rate.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Bjørn Egil Vikse

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Bergen
1 - 1 av 1