Cristin-prosjekt-ID: 548188
Registrert av: REK Sist endret: 22. august 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 548188
Registrert av: REK Sist endret: 22. august 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Medikamentell postoperativ smertelindring av ortopediske pasienter, under sykehusopphold og etter

prosjektleder

Kirsten Kilvik Viktil
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1082

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 15. august 2013 Slutt: 15. februar 2014

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Medikamentell postoperativ smertelindring av ortopediske pasienter, under sykehusopphold og etter

Populærvitenskapelig sammendrag

Studier er gjort på smertebehandling før, under og like etter ortopediske operasjoner. Det er derimot lite litteratur på hvordan smerteregimet kan optimaliseres etter utskrivelse fra sykehus. Effektiv smertelindring er kritisk for vellykket rekonvalesens. Raskere utskrivning fra sykehus innebærer at mye av den postoperative smertebehandlingen overlates til pasienten selv. Studier har vist at pasientenes smerteopplevelse og smertemestring blir dårligere etter utskrivning fra sykehuset, blant annet fordi de frykter avhengighet og tilvenning. Vi ønsker derfor å se på i hvilken grad pasienter som har gjennomgått ortopediske inngrep opplever effekt og bivirkninger av de postoperative smerteregimene som idag brukes under og etter sykehusoppholdet*** samt hvordan de bruker regimet etter utskrivelse og, hvilke utfordringer de møter etter utskrivning mht smertelinding. Vi vil også undersøke om klinisk farmasøyt kan bidra til å optimalisere bruk av smertestillende legemidler postoperativt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Kilvik Viktil

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 1 av 1