Cristin-prosjekt-ID: 548197
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 548197
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomst av lang QT tid i EKG

prosjektleder

Jan Hysing
ved Sykehuset Telemark HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2013/1090

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. januar 2014 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av lang QT tid i EKG

Populærvitenskapelig sammendrag

Tiden fra begynnelsen av Q-bølge til slutten av T-bølgen i EKG er ved puls 60 mindre enn 0,5 sekunder hos 99% av befolkningen. De få som har QT tid lenger enn 0,5 s disponerer for hjerterytmeforstyrrelser, bevissthetstap, og plutselig død. Årsaken til hjerteforstyrrelsen kan være bivirkning av medikamenter, medfødt (genetisk), eller skyldes elektrolytt-ubalanse. Tidsintervallene i EKG varierer med pulsen og må korrigeres etter en matematisk formel når pulsen ikke er 60. Dette var tidligere i praksis vanskelig, og ble ikke gjennomført som rutine. Computer EKG gjør denne målingen og korreksjonen automatisk. Computeren lagrer også alle EKG og muliggjør en retrospektiv kvalitetsundersøkelse. Prosjektet vil invitere alle pasienter som i tiden 2005-13 fikk tatt computer-EKG og hvor korrigert QT tid er over 0,5 s. Pasientene tilbys etter informert samtykke: legeundersøkelse, nytt EKG, blod og genanalyse. Pasientene gis korrekt behandling. Gruppen beskrives statistisk og mot kontroll

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Hysing

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Sykehuset Telemark HF
1 - 1 av 1