Cristin-prosjekt-ID: 548200
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 548200
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 07:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

Evaluering av kva effekt planlagt tilsyn har på tenestekvaliteten til pasientar lagt inn i sjukehus med blodforgiftning

prosjektleder

Einar Hovlid
ved Statens helsetilsyn

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Statens helsetilsyn

forskningsansvarlige enheter

 • Statens helsetilsyn

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/2195

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 1. januar 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Evaluering av kva effekt planlagt tilsyn har på tenestekvaliteten til pasientar lagt inn i sjukehus med blodforgiftning

Populærvitenskapelig sammendrag

Planlagt tilsyn er eit mykje brukt verkemiddel, som mellom anna skal bidra til å betre kvaliteten på helsetenestene. Vi har mangelfull forskingsbasert kunnskap om korleis tilsyn påverkar tenestekvaliteten. Helsetilsynet skal i 2016-2017 gjennomføre tilsyn med diagnostikk og behandling av pasientar innlagt i sjukehus med blodforgifting. I dette prosjektet bruker Helsetilsynet det planlagde tilsynet med blodforgifting til å evaluere vår eiga tilsynsverksemd. Målet er å få meir kunnskap om kva effekt tilsyn har på helsetenestekvaliteten, samt utforske korleis tilsyn kan bidrar til å betre kvaliteten. Slik kunnskap kan bidra til betre tilsyn i framtida. Tilsyna skal gjennomførast suksessivt over eitt år med eit "stepped wedge design". Effektmålet vil vere eventuelle endring i data om tenestekvalitet før og etter tilsyn. Vi vil også gjennomføre fokusgruppeintervju med eit strategisk utval av informantar for å få meir kunnskap om korleis tilsyn påverkar dei involverte partane.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Einar Hovlid

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Statens helsetilsyn

Roy Miodini Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 2 av 2