Cristin-prosjekt-ID: 548207
Registrert av: REK Sist endret: 22. august 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 548207
Registrert av: REK Sist endret: 22. august 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kronisk Lyme borreliose: epidemiologi, klinikk og laboratoriefunn

prosjektleder

Audun Aase
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1353

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2015 Slutt: 30. juni 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kronisk Lyme borreliose: epidemiologi, klinikk og laboratoriefunn

Populærvitenskapelig sammendrag

Lyme borreliose (LB) forårsakes av spiroketer tilhørende Borrelia burgdorferi komplekset og overføres til menneske gjennom flåttbitt. Selv om de klassiske tilfellene kan være enkle å diagnostisere og behandle med antibiotika, kan sykdomsbildet også ha et mindre karakteristisk preg. En del pasienter rapporterer at de ikke blir friske etter anbefalt antibiotikakur. Kronisk Lyme borreliose (CLD) er en betegnelse som brukes av pasientene selv og av enkelte leger, selv om det ikke er en akseptert diagnose. Det gjør at mange pasienter som har uklare lidelser (tretthet, hodepine, glemsk, personlighetsforandringer, smerter i kroppen mm.) i etterkant av flåttbitt eller påvist LB, tilskriver dette en pågående infeksjon, enten en oppblomstring av Borrelia, eller av andre potensielt flåttoverførte mikrober. I denne studien vil vi 1) kartlegge prevalensen av CLD i Norge, 2) kartlegge de kliniske karakteristika hos pasienter med CLD, 3) lete etter flåttoverførbare agens hos pasienter med CLD.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Audun Aase

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Folkehelseinstituttet
1 - 1 av 1