Cristin-prosjekt-ID: 548264
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 548264
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Registrering av MR-bilder til ultralydbilder av ryggen

prosjektleder

Lars Eirik Bø
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2016/1362

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 30. juni 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Registrering av MR-bilder til ultralydbilder av ryggen

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med dette forskningsprosjekt er å utvikle nye metoder for å veilede kirurger ved ryggoperasjoner. I dag veiledes mange slike inngrep utelukkende ved bruk av røntgenavbilding, men vi ønsker å utvikle metoder som gjør at man kan bruke en kombinasjon av ultralyd- og MR-avbilding i stedet. På denne måten får kirurgen tredimensjonale og mer detaljerte bilder å navigere etter, i tillegg til at man reduserer bruken av røntgenstråling på operasjonsstua. En nødvendig forusetning for å kunne bruke MR- og ultralydbilder sammen til navigasjon, er at disse kan tilpasses til hverandre fort og nøyaktig på operasjonsstua. I prosjektet skal det derfor samles inn både MR- og ultralydbilder av ryggen til ti personer. Disse vil bli brukt til å optimalisere en dataalgoritme som kan gjøre denne tilpasningen helt automatisk.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lars Eirik Bø

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF
1 - 1 av 1