Cristin-prosjekt-ID: 548954
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2020, 11:15

Cristin-prosjekt-ID: 548954
Registrert av: REK Sist endret: 27. april 2020, 11:15
Prosjekt

Utforsking av kontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvn

prosjektleder

Morten Engstrøm
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/309

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Mental helse

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 3. april 2017 Slutt: 31. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Utforsking av kontaktløse eller kontaktminimale løsninger for undersøkelse av søvn

Populærvitenskapelig sammendrag

Polysomnografi (PSG) er gullstandard for undersøkelse av søvn. Ved mistanke om obstruktiv søvnapne brukes ofte en litt enklere variant kalt respiratorisk polygrafi. Begge metodene krever at en rekke sensorer festes til pasienten. Den enkleste varianten for undersøkelse av søvn, aktigraf, er et akselerometer i innpakning som et armbåndsur og bruker mengden armbevegelser til å estimere søvn og våkenhet. Søvnundersøkelse med mange elektroder og ledninger kan være uforsvarlig hos ustabile/suicidale, vanskelig gjennomførbart på barn pga små forhold og redusert samarbeid og hos alvorlig somatisk syke fordi de ikke orker å ha så mange sensorer påmontert. Vi vil nå teste ut en kontaktfri undersøkelse av søvn i form av en bevegelses-sensor/radar og sammenlikne med tradisjonelle metoder. Denne nye metoden vil antagelig ikke kunne utkonkurrere PSG på kvalitet, men vil kunne bli en ny, kvalitativt nest beste undersøkelse og best på tilgjengelighet/gjennomførbarhet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Morten Engstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Tora Skeidsvoll Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Hanne Siri Amdahl Heglum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Novelda AS

Jannicke Syltern

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Håvard Kallestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved PH - Avdeling for forskning og utvikling ved St. Olavs Hospital HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »