Cristin-prosjekt-ID: 549101
Registrert av: REK Sist endret: 25. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 549101
Registrert av: REK Sist endret: 25. august 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Konsolideringsbehandling hos behandlede pasienter med positiv PET-CT

prosjektleder

Fredrik Schjesvold
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/974

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Konsolideringsbehandling hos behandlede pasienter med positiv PET-CT

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er kjent at PET-CT etter førstelinjebehandling er den sterkeste prediktoren for overlevelse ved myelomatose. Følgende vet vi ikke: Hvor mange pasienter med vanlig nordisk førstelinjebehandling er PET-positive? Kan man gjøre disse PET-negative ved en forsterket konsolideringsbehadling? Hvor godt tolereres en slik konsolideringsbehandling etter førstelinjebehandling? Studien blir gjort som en enarmet fase-2-studie, men de PET-negative vil også følges for overall survival. De PET-positive får 4 sykluser med Carfilzomib-Revlimid-Dexamethason. Carfilzomib er et mer potent medikament enn de vi bruker i førstelinjebehandlingen, og vil således potensielt kunne gjøre PET-positive til PET-negative.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Fredrik Schjesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Fredrik Hellem Schjesvold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2