Cristin-prosjekt-ID: 549675
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 549675
Registrert av: REK Sist endret: 19. desember 2018, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kombinasjoner med Axl-hemmeren BGB324 i metastatisk melanom

prosjektleder

Oddbjørn Straume
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF
 • Akershus universitetssykehus HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2015/1155

Klassifisering

HRCS-helsekategori

 • Kreft

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2015 Slutt: 1. januar 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kombinasjoner med Axl-hemmeren BGB324 i metastatisk melanom

Populærvitenskapelig sammendrag

Føflekkreft forårsaker 325 dødsfall i Norge hvert år. Norge ligger i verdenstoppen i forekomst og dødelighet. Særlig mange unge voksne blir rammet. Nye målrettede behandlinger har dukket opp de seneste år, men behandlingen virker typisk kun hos noen få, eller at nytten er kortvarig. Axl-reseptoren uttrykkes på alle celler, men er særlig aktiv i kreftceller. Nye studier tyder på at Axl aktivitet medfører at kreftceller kan gjemme seg fra immunsystemet. Videre har vi og andre vist at Axl aktivitet leder til enda raskere resistensutvikling mot BRAF-hemmere. Via et samarbeid med det nyetablerte firmaet BerGenBio har vi fått tilgang til en lovende Axl-hemmer, BGB324. Vi har designet en klinisk studie for å se på sikkerhet og effekt av BGB324 gitt sammen med det immunstyrkende medikamentet ipilimumab eller BRAF-hemmeren dabrafenib. Målet er å vise at kombinasjonen er sikker og fører til bedret overlevelse og livskvalitet. Studien vil inkludere ca 80 pasienter ved flere sentre i Norge.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Oddbjørn Straume

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anita Amundsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Jarle Karlsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Jürgen Geisler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 4 av 4