Cristin-prosjekt-ID: 549680
Opprettet av: SPREK
Sist endret: 29. august 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Cristin-prosjekt-ID: 549680
Opprettet av: SPREK
Sist endret: 29. august 2017 00:00 Sist endret av: SPREK
Prosjekt

SWENOTECA ABC-studien. En randomisert fase III studie ved klinisk stadium I testikkelkreft, som sammenligner adjuvant BEP kjemoterapi med adjuvant karboplatin kjemoterapi

prosjektleder

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

Godkjenninger

Kategorier

Tidsramme

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torgrim Tandstad

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved St. Olavs Hospital HF

Beskrivelse

  • Norsk, bokmål

Tittel

SWENOTECA ABC-studien. En randomisert fase III studie ved klinisk stadium I testikkelkreft, som sammenligner adjuvant BEP kjemoterapi med adjuvant karboplatin kjemoterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved testikkelkreft av typen seminom uten tegn til spredning er idag adjuvant karboplatin internasjonalt en standard behandlingmåte for å redusere risiko for tilbakefall. Imidlertid viser nyere data, blant annet fra den svenske/norske SWENOTECA gruppen av adjuvant karboplatin kun reduserer risko for tilbakefall med ca 60%. Adjuvant BEP er utprøvd ved testikkelkreft av typen nonseminom uten tegn til spredning. Denne reduserer risiko for tilbakefall med over 90%. Seminom er en sykdom som vanligvis er mer følsom for kjemoterapi enn nonseminom. Vår hypotese er at ved å benytte adjuvant BEP også ved seminomer kan redusere sjansen for tilbakefall ved seminomer med 95-100%. Dersom pasienter får tilbakefall er behandlingen minimum 3 kurer kjemoterapi, som vi vet øker risikoen for alvorlige bivirkninger på land sikt, slik som hjerte-/karsykdom og annen kreftsykdom. Dersom vil det ha store konsekvenser å redusere antall pasienter som får tilbakefall.

Metode

Kvantitative metoder for å beregne PFS som er primært endepunkt.

Kvalitative metoder for å evaluere endring i livskvalitet under og etter behandling (sekundært endepunkt)