Cristin-prosjekt-ID: 549695
Registrert av: REK Sist endret: 17. september 2021, 09:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 549695
Registrert av: REK Sist endret: 17. september 2021, 09:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk aktivitet og kognitiv svikt etter hjerneslag

prosjektleder

Torunn Askim
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1415

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2015 Slutt: 1. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk aktivitet og kognitiv svikt etter hjerneslag

Populærvitenskapelig sammendrag

Ca 12000 personer rammes av hjerneslag i Norge hvert år. Det har skjedd en stor forbedring av den akutte behandlingen de siste årene, noe som fører til at stadig flere overlever og ca 60 % er selvhjulpen i ADL 3 måneder etter slaget. Til tross for dette vil mange oppleve begrensninger i dagliglivet i form av skjulte symptomer som ofte skyldes mild eller moderat kognitiv svikt. Forskning har så langt hatt lite fokus på disse problemene, men i Nor-COAST studien ønsker vi å kartlegge omfanget av kognitiv svikt blant norske slagpasienter. Studien er en nasjonal longitudinell multisenter studie som har inkludert 820 pasienter og som ønsker å følge disse i 5 år etter slaget. Planlagte oppfølgingstidspunkt er ved 3 og 18 måneder og ved 3 og 5 år. I denne studien ønsker vi å undersøker hvordan fysisk aktivitet og fysisk funksjon påvirker utviklingen av kognitiv svikt etter hjerneslag. Vi ønsker også å undersøke hvordan fysisk aktivitet påvirker strukturer i hjernen og markører i blodet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torunn Askim

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Mona Kristin Aaslund

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hanne Ellekjær

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Ingvild Saltvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Marte Stine Einstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »