Cristin-prosjekt-ID: 549701
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 01:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 549701
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 01:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ung i Norge

prosjektleder

Tilmann von Soest
ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • OsloMet - storbyuniversitetet

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2014/547

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 30. oktober 1991 Slutt: 1. januar 2100

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ung i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Se opprinnelig prosjektbeskrivelse til REK fra 12.01.2005

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tilmann von Soest

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 1 av 1