Cristin-prosjekt-ID: 550912
Sist endret: 11. januar 2022, 14:29

Cristin-prosjekt-ID: 550912
Sist endret: 11. januar 2022, 14:29
Prosjekt

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

prosjektleder

Aina Nøding
ved Sjeldne bøker og privatarkiv ved Nasjonalbiblioteket

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nasjonalbiblioteket

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 259526

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Historie • Litteraturvitenskapelige fag • Idéhistorie • Kulturhistorie

Emneord

Bokhistorie • Opplysningstiden • Mediehistorie

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. november 2016 Slutt: 1. juni 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Literary Citizens of the World. Tracing the transnational crossroads of books in Early Modern Norway

Tittel

Litterære verdensborgere: Bøkers transnasjonale forbindelser i det tidligmoderne Norge

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aina Nøding

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sjeldne bøker og privatarkiv ved Nasjonalbiblioteket
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sjeldne bøker og privatarkiv ved Nasjonalbiblioteket
Aktiv cristin-person

Ruth Solveig Hemstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Janicke Stensvaag Kaasa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo

Karin Kukkonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk ved Universitetet i Oslo

Narve Fulsås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kulturhistorie og museologi ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Claus F. Fasting. Dikter, journalist og opplysningspioner.

Nøding, Aina. 2018, Boklansering. NBFaglig foredrag

Geistliges bokkultur 1650–1750: mangfold eller restriksjon?

Dahl, Gina. 2017, Novus Forlag. RIKSARKIVVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Internasjonal underholdning i Holbergs fødeby - Utlånsbiblioteker i Bergen ca. 1750-1850.

Dahl, Gina. 2019, RIKSARKIVVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Polyvocality in Cultural Transfer: Enlightenment Books Targeted at Women Readers.

Rønning, Anne Birgitte. 2021, Berliner Beiträge zur Skandinavistik. UIOVitenskapelig artikkel

Knuste sparegriser og lommepenger i barnelitteraturen på 1700-tallet .

Kaasa, Janicke S.. 2020, Forskning.no. UIOKronikk
1 - 5 av 84 | Neste | Siste »