Cristin-prosjekt-ID: 551256
Sist endret: 27. august 2020 10:34

Cristin-prosjekt-ID: 551256
Sist endret: 27. august 2020 10:34
Prosjekt

IGNEX - Interglacials and glacials - natural experiments in biodiversity dynamics

prosjektleder

Harry John Betteley Birks
ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 2.290.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 249894

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Analyse • Økologi • Statistikk • Zoologiske og botaniske fag • Vegetasjonshistorie

Emneord

Dataanalyse • Paleøkologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2016 Slutt: 31. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

IGNEX - Interglacials and glacials - natural experiments in biodiversity dynamics

Populærvitenskapelig sammendrag

Det finnes tre hovedhypoteser for å forklare artssammensetningen og strukturen til et plantesamfunn: 1) eksterne faktorer eller ytre miljøpåvirkning (f. eks. klimaendring), 2) interne faktorer eller samspill mellom artene (f. eks. konkurranse, fasilitering), og 3) nøytrale og/eller tilfeldige prosesser, og historisk faktorer. For å teste disse hypotesene trengs observasjoner av plantesamfunnets sammensetning over tidsperioder på hundretusener av år. I løpet av de siste millioner år har jorden vært gjennom flere klimaendringer med tempererte mellomistider (vi lever i den siste mellomistid) til kalde, og ofte tørrere, istider. På grunn av økt kunnskap om fortidens vegetasjon, og forbedret kronologi for de siste 2,6 millioner år, er nå data tilgjengelig med kontinuerlige observasjoner av vegetasjonsendring i flere mellomistider og istider fra Hellas, nordøst Russland, og Colombia. Klimaendringene fra mellomistider til istider er sett på som en serie 'naturlige eksperimenter' som vi kan bruke for forstå endringer i vegetasjon og økosystem over tid. I IGNEX prosjektet vil vi bruke numeriske metoder for å finne mønster som gjentas i vegetasjonsendringer, taksonomisk, funksjonell og fylogenetisk diversitet, og endringer i artssammensetningen for hver mellomistid, for hvert istid-mellomistidpar, og for alle mellomistider og istider. Resultater fra disse analysene vil vi bruke til å teste tre tidligere uutforskede hypoteser: 1) at historiske faktorer er viktige i vegetasjonsdynamikken over lang tid, 2) at mellomistider er ulike i artssammensetning og artsmangfold, og 3) at plantesamfunn ikke har en lang kontinuitet. Testing av disse hypotesene er viktig for å finne ut hva som er et naturlig eller opprinnelig økosystem for restaureringsøkologi og for kunne å forutse hvordan økosystem kan endre seg med fremtidige miljøendringer, samt gi et grunnlag for fremtidig naturforvaltning og bevaring. Prosjektet inkluderer 15 forskere fra åtte land.

Vitenskapelig sammendrag

The change from glacial to interglacial conditions form a series of 'natural experiments' and can be used to test ecological hypotheses about what determines long-term community assembly, composition, and structure of vegetation as well as biodiversity dynamics (taxonomic, functional, phylogenetic) and turnover.

IGNEX uses numerical methods to detect major recurring patterns of vegetation change, biodiversity, and turnover for selected interglacial and glacial stages based on pollen percentages. The main hypotheses to be evaluated are.

 1. There is a complex dynamic of extrinsic environmental change, intrinsic species interactions, and ecological drift within a glacial and subsequent interglacial couplet.
 2. There are long-term ecological legacies where interglacial composition and biodiversity are contingent on the preceding glacial conditions.
 3. Different interglacials have different compositions. If so, are the assemblages, although differing in composition, similar in taxonomic, functional, phylogenetic, and attribute diversity and do they show the same amount of compositional turnover? Are differences in interglacial composition and/or biodiversity explicable (in a statistical sense) in terms of environmental differences, particularly solar insolation?
 4. Different interglacials have assemblages and taxon combinations that do not occur today: no-analogue or 'novel' assemblages.

Testing of these hypotheses is important in establishing 'baseline conditions' for restoration ecology, in predicting biotic responses to future environmental change, and in providing a factual basis for future conservation.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Harry John Betteley Birks

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Blas Manuel Benito De Pando

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Alistair Seddon

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Bjørg Risebrobakken

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Ecological memory at millennial time-scales: the importance of data constraints, species longevity and niche features.

Benito De Pando, Blas Manuel; Gil-Romera, Graciela; Birks, Harry John Betteley. 2020, Ecography. ABER, CSIC, UIBVitenskapelig artikkel

distantia: an open-source toolset to quantify dissimilarity between multivariate ecological time-series.

Benito De Pando, Blas Manuel; Birks, Harry John Betteley. 2020, Ecography. UIB, UCLVitenskapelig artikkel

Contributions of Quaternary botany to modern ecology and biogeography.

Birks, Harry John Betteley. 2019, Plant Ecology & Diversity. UIB, UCLVitenskapelig artikkel

Patterns of modern pollen and plant richness across northern Europe.

Reitalu, Triin; Bjune, Anne Elisabeth; Blaus, Ansis; Giesecke, Thomas; Helm, Aveliina; Matthias, Isabelle; Peglar, Sylvia Margaret; Salonen, J. Sakari; Seppä, Heikki; Väli, Vivika mfl.. 2019, Journal of Ecology. UU, HY-HU, TÜ, TALTECH, TYSKLAND, EMU, UIB, UCLVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »