Cristin-prosjekt-ID: 551595
Sist endret: 20. september 2018, 14:53

Cristin-prosjekt-ID: 551595
Sist endret: 20. september 2018, 14:53
Prosjekt

Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet, iverksetting og virkninger (TREfF-2)

prosjektleder

Anne Skevik Grødem
ved Institutt for samfunnsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for samfunnsforskning

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsøkonomi • Sosialt arbeid • Statsvitenskap og organisasjonsteori • Sosiologi

Emneord

Frontlinjearbeid • Legitimitet • Fordeling av inntekt og velferd • Integrering • Velferdspolitikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. mars 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Mellom inntektssikring og aktivering: trygdepolitikkens legitimitet, iverksetting og virkninger (TREfF-2)

Populærvitenskapelig sammendrag

TREfF-2 er et institusjonsforankret strategisk prosjekt (ISP) som har som mål å utvikle og konsolidere et solid miljø for trygdeforskning i Norge. Prosjektet bygger videre på forskning utført under TREfF-prosjektet (ISP 2010-2015), og tar utgangspunkt i at det i moderne velferdsstater er et spenningsforhold mellom inntektssikring og insentiver / aktivering. Balansen mellom de to kan forrykkes av nye politiske impulser og eksterne demografiske og økonomiske sjokk. Vi legger til grunn at den norske velferdsstaten opplever begge deler: internasjonale impulser og politiske trender i Norge har ført til vekt på aktivering, gjerne i form av vilkårssetting og sanksjonering. Samtidig faller oljeprisen, arbeidsledigheten øker, og vi har sett en historisk høy tilstrømming av asylsøkere. Trygdepolitikken må dermed tilpasses nye rammebetingelser.

TREfF-2 er organisert i to hovedmoduler: en modul handler om politikk og legitimitet. Her vil vi studere politisk endring og begrunnelser for endring, oppslutning, og forholdet mellom opinion og politikk. Modul B tar for seg politikkens implementering og utfall. Her skal vi studere politikkens konsekvenser for arbeidet i frontlinja og brukernes overgang til arbeid. Begge moduler en komparativ dimensjon som kan sette norske tiltak og utfall i perspektiv. Vi vil utnytte en rekke informasjonskilder: registerdata, surveydata med og uten eksperimentdesign, komparative datasett, dokumentstudier, kvalitative intervjuer og observasjonsdata.

Prosjektet er et samarbeid mellom to miljøer med solid og kompletterende kompetanse på trygdeforskning: Institutt for samfunnsforskning (ISF) og Senter for profesjonsstudier (SPS, HiOA). I tillegg konsolideres et samarbeid med UiO / ESOP. Målene for prosjektet er å utføre forskning av høy internasjonal kvalitet, og samtidig bidra til den norske debatten om trygdepolitikken.

Andreas Eriksen tar i "Should there be a duty to activate in the social service? Political arguments and responses" utgangspunkt i en nylig vedtatt lovendring av Stortinget: NAV skal knytte klienters støtte og ytelser til aktivitetskrav. Dermed vil førstelinjetjenesten miste deler av kontrollen med samfunnets siste sikkerhetsnett. Denne lovendringen følger en generell trend internasjonalt mot mer aktivering. Dette paperet studerer motivene for denne lovendringen spesielt, samt politikere holdninger til aktivering generelt. Analysene baseres på policydokumenter og intervjuer av politikere. Vi knyttet argumentene for aktivering til 4 begreper; økonomisk effektivitet, paternalisme, legitimitet og rettferdighet. Vi viser deretter hvorledes disse argumentene kan forstås som deler av bredere politisk visjoner, herunder politiske oppfatninger om verdighet og sosial rettferdighet.

Prosjektets hjemmesider: https://www.samfunnsforskning.no/prosjekter/mellom-inntektssikring-og-aktivering-trygdepolitikkens-legitimitet-og-iverksetting-treff-2.html

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Skevik Grødem

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Heidi Moen Gjersøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Magnus Bergli Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
Aktiv cristin-person

Ines Hardoy

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning

Pål Schøne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for samfunnsforskning
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »