Cristin-prosjekt-ID: 551623
Sist endret: 16. januar 2020, 07:03

Cristin-prosjekt-ID: 551623
Sist endret: 16. januar 2020, 07:03
Prosjekt

Cross Atlantic Salmon Lice

prosjektleder

Sussie Dalvin
ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 249816

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Akvakultur

Emneord

Lakseoppdrett • Laksefisk • Lakselus • Molekylarbiologi • Immunologiske teknikker

Kategorier

Prosjektkategori

 • Faglig utviklingsarbeid
 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Sussie Dalvin

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2016 Slutt: 31. desember 2018

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Cross Atlantic Salmon Lice

Populærvitenskapelig sammendrag

The salmon louse is a fish parasite found on salmonids both in the Atlantic and Pacific Ocean. Especially in the Atlantic sea, lice infestations are challenge in relation to development and sustainable growth in aquaculture. The aim of this project is to promote cooperation in the field of salmon lice biology between internationally leading researchers and research institutions in Canada and Norway. The research institutions included is the University of Bergen, Atlantic Veterinary College / University of Prince Edward Island and the University of Victoria. In addition, Elanco Animal Health and NCE Seafood Innovation Cluster, representing 70 industrial partners, are included to facilitate close contact between students, researchers and the aquaculture industry.

Tittel

Cross Atlantic Salmon Lice

Populærvitenskapelig sammendrag

Lakselus er en fiskeparasitt vi finner på laksefisk både i Atlanterhavet og Stillehavet. Spesielt i Atlanterhavet er infestasjoner med lakselus en utfordring i forhold til utvikling og bærekraftig vekst i akvakultur. Målet for dette prosjektet er å fremme samarbeid innen lakselus mellom internasjonalt ledende forskere og forskningsinstitusjoner i Canada og Norge. Forskningsinstitusjonene som er inkludert er Universitetet i Bergen, Atlantic Veterinary College/University of Prince Edward Island og University of Victoria. I tillegg vil Elanco Animal Health og NCE Seafood Innovation Cluster, som representerer 70 industrielle partnere, inngå for å styrke forankringen av prosjektet imot akvakultur næringen og tilrettelegge for kontakt mellom studenter og forskere og industri.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Sussie Dalvin

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen

Lars Are Hamre

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Rune Male

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Molekylærbiologisk institutt ved Universitetet i Bergen

Ingunn Anita Wergeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Bergen
1 - 4 av 4

Resultater Resultater

Excretory and Secretory Factors of the Salmon Louse: Genomic Characterization, Effects on Feeding, and Impacts on Host Immunity.

Poley, Jordan; Braden, Laura; Michaud, Dylan; Øvergård, Aina-Cathrine; Dalvin, Sussie; Jones, Simon R.M.; Fast, Mark. 2018, ISAAH 2018. HAVFORSK, UIBVitenskapelig foredrag

MORPHOLOGICAL AND IMMUNOLOGICAL CHANGES IN RAINBOW TROUT SKIN IN RESPONSE TO SALMON LOUSE INFECTION.

Dalvin, Sussie; VG Jørgensen, Louise; Kania, Per W.; Buchmann, Kurt; Nilsen, Frank; Øvergård, Aina-Cathrine. 2018, ISAAH 2018. KU, HAVFORSK, UIBVitenskapelig foredrag

Trans-Atlantic lice initiative launched.

Dalvin, Sussie. 2016, UIBIntervju

Salmon lice in Norway.

Dalvin, Sussie. 2017, Gjesteforelesning. UIBFaglig foredrag
1 - 5 av 5