Cristin-prosjekt-ID: 552141
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:24 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 552141
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 03:24 Sist endret av: REK
Prosjekt

Strategier for å identifisere pasienter som kan profitere på transport til sykehus med pågående hjertelungeredning

prosjektleder

Jo Kramer-Johansen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1255

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Strategier for å identifisere pasienter som kan profitere på transport til sykehus med pågående hjertelungeredning

Populærvitenskapelig sammendrag

Ved OUS er det vedtatt retningslinjer for avansert behandling med hjerte- lungemaskin (ECMO) til pasienter med refraktær hjertestans utenfor sykehus. Dette er pasienter som ellers ville dø uten denne behandlingen. Behandlingstilbudet supplerer eksisterende behandling. Kriteriene er en kontinuerlig god kjede av hjerte- lungeredning (CPR), samt god prognose for overlevelse med fravær av terminal sykdom eller irreversibel årsak til hjertestansen. I denne retrospective kohort studien skal data fra det lokale hjertestansregisteret og det nasjonale hjertestansregisteret brukes til å modellere ulike strategier for å selektere pasienter til transport med pågående CPR, for å få tilgang til mer avansert behandling på sykehus. Ved å sammenligne tidsintervaller og behandlingsprosesser, evakueringstid og overlevelse skal det ses på hvor lenge det er tilrådelig å behandle på åstedet før evt transport. Studien vil brukes som evaluering av protokollen for aktivering av ECMO-resuscitering ved OUS.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jo Kramer-Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thor Olav Nilsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kristin Alm-Kruse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Ingvild Beathe Tjelmeland Myrhaugen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Rune Kvåle

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »