Cristin-prosjekt-ID: 552643
Sist endret: 26. november 2022, 09:25

Cristin-prosjekt-ID: 552643
Sist endret: 26. november 2022, 09:25
Prosjekt

SitT - Simulatortrening i trafikkopplæring

prosjektleder

Gunhild Birgitte Sætren
ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Nord universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 6.000.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 260524/H20

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap • Teknologi • Pedagogiske fag • Psykologi

Emneord

Bilkjøring • Simulatortrening

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. desember 2016 Slutt: 1. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SitT - Simulatortrening i trafikkopplæring

Populærvitenskapelig sammendrag

I SitT- prosjektet ser vi om bruk av simulatortrening i føreropplæringen kan forbedre sikkerheten i trafikken. Vi vurderer simulatorbruk både som en del av undervisningsopplegget knyttet til å ta førerkortet og ved trafikklærerutdanningen. Simulatortrening har i mange år vært en del av standardisert opplæring i mange bransjer, som for eksempel luftfart, kjernekraft, medisin og olje og gass. Vi trenger imidlertid ikke å se lengre enn til den dagligdagse biltrafikken for å finne et eksempel som har mye høyere tall på ulykker og dødsfall enn eksemplene over.

Tallet på antall dødsfall i trafikken i Norge beveger seg i rett retning med 187 i 2013, 152 i 2014 og 117 i 2015.  Men selv om trenden er positiv er tallene fortsatt for høye og det er fortsatt et stort potensial i risikoreduksjon i trafikken. Den overordnede ideen med dette prosjektet er derfor å ta i bruk simulatortrening som en del av føreropplæringen for å øke trafikksikkerheten gjennom økt førerkompetanse. Hovedmålet er å undersøke om kvaliteten på trafikkopplæringen kan økes ved bruk av kjøresimulator, og gjennom dette bidra til oppnåelse av regjeringens null-visjon om null drepte og null hardt skadde i trafikken. Videre skal vi undersøke hva som må gjøres med trafikklærerutdanningen for forberede trafikklærere på den nye læringssituasjonen for å kunne oppnå et best mulig læringsutbytte ved å inkludere simulatortrening i trafikkopplæring.

I løpet av fire år skal simulatortrening i trafikkopplæring testes på både trafikklærerstudenter og trafikkskoleelever for å finne hvilke effekter simulatortrening gir. Prosjektgruppen skal også jobbe med hvordan dette kan innføres i både trafikklærerutdanningen og i trafikkskolene rundt om i landet. Samarbeidspartnerne prosjektet Simulatortrening i Trafikkopplæring (SitT) er: Nord universitet Handelshøgskolen ved Trafikkfag og NTNU Samfunnsforskning AS ved Studio Apertura. Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd.

Tittel

Simulator training in driver education

Populærvitenskapelig sammendrag

In this project we are looking for new ways to improve road safety. We are doing this by investigating if simulators can be used as part of drivers education to increase the skills of the driver and in turn result in fewer accidents. Over the years, simulator training has become part of standardized training in many sectors that have potential for fatal accidents, such as aviation, nuclear, medicine, and oil and gas. However, we do not have to look further than the everyday activity of driving a car to find an example with more frequent fatal accidents than any of the examples above. Simulator training is not commonly used in drivers training, and for this reason, we want to investigate if simulators as part of the training could improve general driving competence.

The numbers of fatalities in road accidents in Norway are moving in the right direction from 187 in 2013, 152 in 2014 and 125 in 2015. However, the number is still too high and there is a potential for further reduction. In an attempt to tap into that potential, this project will investigate if simulators can lead to safer drivers and more skilled driving instructors.  The participants in the project will be students that are currently in a university program to become driving instructors and participants which are in the process of obtaining their drivers license. Through investigating the effects of simulator use in driver training, the project will serve as an indication on whether or not simulators should be part of the standardized program thought to future drivers and future driving instructors. The project also include a brief study of how this will affect the educational program of driving instructors, and the potential for practical implementing of the use of simulators in a larger part of Norway.

The cooperating partners in this Project Simulator training in driver education, are Nord University, Department of Education of Driving Instructors, and NTNU Samfunnsforskning, Studio Apertura.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Gunhild Birgitte Sætren

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Thor Owe Holmquist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Toril Fagerli Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet

Jonas Rennemo Vaag

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord universitet

Pål Andreas Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Handelshøgskolen ved Nord universitet
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Driving Factors for Driving Simulators – A Feasibility Study.

Lindheim, Catharina; Skogstad, Martin Rasmussen; Sætren, Gunhild Birgitte. 2021, Research Publishing Services. NORD, SAMFORSKVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Driving Factors for Driving Simulators – A Feasibility Study.

Lindheim, Catharina; Skogstad, Martin Rasmussen; Sætren, Gunhild Birgitte. 2021, 31st European Safety and Reliability Conference (ESREL 2021). NORD, NTNU, SAMFORSKVitenskapelig foredrag

The use of driving simulator for training learner drivers belonging to a high-risk group. .

Sætren, Gunhild Birgitte; Vaag, Jonas Rennemo; Holmquist, Thor Owe. 2021, Research Publishing Services. NORDVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Driving Simulators in Teaching and Learning: A Qualitative Study.

Sætren, Gunhild Birgitte; Vaag, Jonas Rennemo; Pedersen, Pål Andreas; Birkeland, Toril Fagerli; Holmquist, Thor Owe; Lindheim, Catharina; Skogstad, Martin Rasmussen. 2021, Waxmann Verlag. NORD, SAMFORSK, NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »