Cristin-prosjekt-ID: 552651
Sist endret: 26. januar 2021 19:32

Cristin-prosjekt-ID: 552651
Sist endret: 26. januar 2021 19:32
Prosjekt

Virtuelle arenaer i medisinsk og helsefaglig utdanning (VirSam)

prosjektleder

Aslak Steinsbekk
ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 5.997.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 260370

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Medisinske fag • Helsefag

Emneord

Utdanning • Virtuell virkelighet

HRCS-helsekategori

 • Andre

Kategorier

Prosjektkategori

 • Pedagogisk utviklingsarbeid
 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
73597574
Sted
Aslak Steinsbekk

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. april 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Virtuelle arenaer i medisinsk og helsefaglig utdanning (VirSam)

Populærvitenskapelig sammendrag

For helsepersonell under utdanning har mye av læringen tradisjonelt skjedd gjennom direkte kontakt med pasientene. Studenter har vært utplassert først og fremst på sykehus. Denne praksisen står overfor en veldig stor utfordring - pasienten er kortere og kortere tid i sykehuset. Tiden som er tilgjengelig for kontakt mellom studenter og pasienter er som en følge blitt dramatisk mindre. I tillegg er det et økende krav om samarbeid på mellom ulike grupper i helsetjenesten. Dermed bør studentene fra ulike utdanninger (sykepleie, lege, fysioterapeut osv.) sammen følge pasientforløp over tid og på tvers av helsetjenesten. Dette gjøres nesten ikke i dag. Studentene får dermed mindre læring om sammenhengen i pasientforløp og hvordan de skal samhandle med andre. Samtidig er det et krav at studenten skal få mer tid til å lære tverrfaglig samarbeid.
Derfor er det behov for løsninger som gir studentene muligheter for slik trening. En mulighet er bruk av virtuelle verdener. Virtuelle verdener er bruk av datamaskiner til å etterligning av den virkelige verden. Den teknologiske utviklingen er kommet så langt at slike løsninger gir virkelighetsnære opplevelser. Spesielt med bruk av 3D-briller blir man dratt inn i den virtuelle verden på en måte som oppleves som ekte.
I dette prosjektet kalt VirSam (Virtuell Samhandling) skal vi bruke virtuelle verdener i utdanning av helsepersonell. For å få det til må vi utvikle situasjoner som er lik virkeligheten og som samtidig kan spilles i en virtuell verden. Vi må prøve ut både pedagogiske og tekniske løsninger for å finne de som gir best læring. Målet er at vi skal få gode virtuelle læringsarenaer for trening på samhandling og prosedyrer i helsetjenesten som bidrar til å gi studenten en bedre utdanning, og på sikt bedre pasientbehandling.

Utstyr

Oculus. HTC Vive. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Aslak Steinsbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Håvard Snarby

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Mikhail Fominykh

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Frank Lindseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Helen Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

New Technology for VR-based Training Can Help Save Lives.

Steinsbekk, Aslak. 2020, NTNUIntervju

Denne avtalen kan ta Making View ut i milliardmarked.

Steinsbekk, Aslak. 2020, NTNUIntervju

VR-treningsprogram for helsepersonell kan redde liv.

Steinsbekk, Aslak. 2020, NTNUIntervju

Bruk av VR (virtuell virkelighet) i opplæring og trening.

Steinsbekk, Aslak. 2020, Videokonferanse forsking pasientopplæring. NTNUFaglig foredrag
1 - 5 av 69 | Neste | Siste »