Cristin-prosjekt-ID: 552836
Sist endret: 28. september 2017, 15:55

Cristin-prosjekt-ID: 552836
Sist endret: 28. september 2017, 15:55
Prosjekt

Oscillatory mechanisms supporting human cognition

prosjektleder

Anne-Kristin Solbakk
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.200.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 240389

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Kognitiv psykologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2015 Slutt: 30. juni 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Oscillatory mechanisms supporting human cognition

Populærvitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet "Nevrale svingningsmønstre som mekanisme for kognisjon hos mennesker" har som målsetting å få ny kunnskap om det fysiologiske grunnlaget for arbeidsminne og oppmerksomhetskontroll i menneskehjernen. Dette er kognitive funksjoner som er kritiske for målrettet tenkning og atferd og som ofte er forstyrret ved ulike skader og lidelser som rammer hjernen. Vi ønsker å studere hvordan små nettverk av nerveceller i hjernen samarbeider når mennesker gjør oppgaver som krever oppmerksomhet og arbeidsminne. For å undersøke dette registrerer vi elektrofysiologisk aktivitet fra elektroder festet direkte på hjernens overflate mens personen som deltar i studien gjør ulike kognitive oppgaver. Dette er mulig fordi personene vi undersøker har operert inn elektroder på hjernens overflate i forbindelse med kirurgisk behandling av epilepsi. Denne metoden kalles elektrokortikografi (ECoG) og gir data med svært høy tidsmessig og romlig oppløsning. Dermed får vi et innblikk i hjernens elektrofysiologiske svingningsmønstre under oppgaveløsning som per i dag ikke er mulig med andre metoder. Resultatene fra prosjektet kan gi helt nye og grensesprengende innsikter om grunnleggende kontrollfunksjoner i hjernen. På sikt kan ECoG bidra til utvikling av hjerne-maskin grensesnitt for blant annet proteser til pasienter med alvorlige språk- og bevegelsesforstyrrelser som kan styres med «tankekraft». Forskerteamet består av klinikere og forskere ved Nevrokirurgisk avdeling - OUS-Rikshospitalet og Psykologisk institutt - Universitetet i Oslo. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med kolleger ved University of California at Berkeley og Stanford University. I løpet av det siste året har pasienter med overflate- eller dybdeelektroder i hjernen blitt undersøkt med de samme kognitive oppgavene ved Nevrokirurgisk avdeling, OUS-Rikshospitalet og ved samarbeidende sentre i USA. Vitenskapelige artikler fra dette samarbeidsprosjektet er under utarbeiding.

Vitenskapelig sammendrag

Over the last decade, a new and powerful frontier of neuroscience research has emerged, namely direct recordings from the surface of the human cerebral cortex with unparalleled temporal and spatial resolution. These direct cortical and intracortical recordings are referred to as electrocorticography (ECoG) and are obtained in patients implanted with intracranial electrodes typically for localization and treatment of medication refractory epilepsy. The current proposal is designed to establish the field of human electrocorticography in our country. With live recordings from conscious human brains, our overarching goal is to determine the oscillatory mechanisms underlying the fronto-parietal neural networks critical for attention and working memory, two cardinal aspects of human cognition. We propose a series of experiments to be conducted in Oslo, Stanford and UC Berkeley. Advanced signal analysis and connectivity measures will be utilized to determine the real-time neurophysiological mechanisms supporting attention and working memory. If funded, our proposal will lead to the establishment of human intracranial electrophysiology research in Norway, and will promote international cooperation with our colleagues at UC Berkeley and Stanford University towards deciphering the mechanisms of healthy brain function and how these might be disordered in patients with neurological and neuropsychiatric conditions.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne-Kristin Solbakk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Tor Endestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Randolph Fredrik Helfrich

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Alejandro Omar Blenkmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Ingrid Funderud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Prefrontal cortex modulates posterior alpha oscillations during top-down guided visual perception.

Helfrich, Randolph Fredrik; Huang, Melody; Wilson, Guy; Knight, Robert T.. 2017, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. UoCB, UIOVitenskapelig artikkel

Intracranial recordings define a cortical-mesial temporal network in top-down and bottom-up attention.

Slama, S.J.K.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, P.G.; Lin, Jack J.; King-Stephens, D.; Laxer, K.D.; Weber, P.B.; Knight, Robert T.. 2017, 13th International Conference for Cognitive Neuroscience (ICON). UoCB, UIOPoster

Causal evidence that bidirectional frontoparietal rhythms support working memory.

Johnson, Elizabeth L.; Dewar, C.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Meling, Torstein Ragnar; Knight, Robert T.. 2017, The Cognitive Neuroscience Society 2017. UoCB, UIOVitenskapelig foredrag

Dynamic frontotemporal systems for episodic working memory.

Johnson, Elizabeth L.; Adams, J.N.; Griffin, S.M.; Solbakk, Anne-Kristin; Endestad, Tor; Larsson, P.G.; Parvizi, J.; Lin, J.J.; Knight, Robert T.. 2017, International Meeting on Human Single Neuron Recordings. UoCB, UIOVitenskapelig foredrag

Contributions of medial prefrontal cortex to internally directed attention.

Kam, J.W.Y.; Lin, J.J.; Endestad, Tor; Solbakk, Anne-Kristin; Larsson, P.G.; Griffin, S.; Knight, Robert T.. 2017, The 24th Annual Cognitive Neuroscience Society Meeting. UoCB, UIOPoster
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »