Cristin-prosjekt-ID: 552851
Sist endret: 1. november 2018 12:16

Cristin-prosjekt-ID: 552851
Sist endret: 1. november 2018 12:16
Prosjekt

Temanummer: tegning (tidssskriftet formAKADEMISK)

prosjektleder

Theodor Barth
ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mars 2017 Slutt: 1. januar 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Temanummer: tegning (tidssskriftet formAKADEMISK)

Vitenskapelig sammendrag

I forbindelse med 200-årsjubileet for 1818 - Den foreløpige tegneskolen - har avdeling Design gått i samarbeid med tidsskriftet formAKADEMISK om et temanummer som skal omhandle tegning.
Tidsskriftet er et A-rangert designtidsskrift med fagfellevurdering på doktorgradsnivå. Faglig redaktør for nummeret er Prof. Liv Merete Nielsen (HiOA). Prosesseier ved KHiO er Prof. Theodor Barth.
Bidragene til nummeret er viet drøfting - med utgangspunkt i tegnepraksis - av persepsjon/ fenomenologi, pedagogikk og samfunnsoppdrag.
De medvirkende fra KHiOs side (foruten søker) er: Martin Lundell, Karen Disen og Tiril Schrøder (prosjektet skjer i tett samarbeid mellom avd. Design og avd. Kunst og håndverk).

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Theodor Barth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Karen Disen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Kunst og håndverk ved Kunsthøgskolen i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo

Martin Egge Lundell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Design ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Janne Beate Reitan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
Aktiv cristin-person

Liv Merete Nielsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for estetiske fag ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Ornamenter.

Disen, Karen. 2018, FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. KHIOFagartikkel

Leder - Fra en uke i tegnskolens korridorer.

Barth, Theodor. 2018, FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. KHIOLeder

Drawing in Artistic Research - Whence and Wherfore?

Barth, Theodor. 2018, FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. KHIOLeder

Striper - sett i lys av Schillers ideer om menneskets grunndrifter i form.

Disen, Karen; Berg, Arild. 2018, FormAkademisk - Forskningstidsskriftet for design og designdidaktikk. KHIO, OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 4 av 4