Cristin-prosjekt-ID: 553233
Sist endret: 29. november 2021, 12:58

Cristin-prosjekt-ID: 553233
Sist endret: 29. november 2021, 12:58
Prosjekt

ReleQuant Competence: Engaging researchers, teachers and teacher students in research-based development of learning resources in physics

prosjektleder

Ellen Karoline Henriksen
ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 246723

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Fysikk

Emneord

Fysikkdidaktikk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Sted
Ellen K. Henriksen

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2014 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

ReleQuant Competence: Engaging researchers, teachers and teacher students in research-based development of learning resources in physics

Tittel

ReleKvant kompetanse

Tittel

ReleKvant kompetanse

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ellen Karoline Henriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo

Magdalena Kersting

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo

Cathrine Wahlstrøm Tellefsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kommunikasjon og HR ved Universitetet i Oslo

Thomas Frågåt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fysikkdidaktikk ved Universitetet i Oslo

Arnt Inge Vistnes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kondenserte fasers fysikk ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Secondary and University Students’ Descriptions of Quantum Uncertainty and the Wave Nature of Quantum Particles.

Bøe, Maria Vetleseter; Viefers, Susanne Friederike. 2021, Science & Education. UIOVitenskapelig artikkel

Designing learning resources and investigating student motivation and learning in general relativity and quantum physics in Norway.

Henriksen, Ellen Karoline. 2021, Routledge. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Using the language of gravity to teach about space, time, and matter in general relativity.

Kersting, Magdalena. 2021, Routledge. UIOVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Pre-service science teachers’ and in-service physics teachers’ views on the knowledge and skills of a good teacher.

Frågåt, Thomas; Henriksen, Ellen Karoline; Tellefsen, Cathrine Wahlstrøm. 2021, Nordic Studies in Science Education. UIOVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 73 | Neste | Siste »