Cristin-prosjekt-ID: 553254
Registrert av: REK Sist endret: 21. september 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 553254
Registrert av: REK Sist endret: 21. september 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Måling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimester

prosjektleder

Torbjørn Eggebø
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1215

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 2. oktober 2017 Slutt: 1. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Måling av blodstrøm til nyrene hos gravide i tredje trimester

Populærvitenskapelig sammendrag

Preeklampsi karakteriseres av høyt blodtrykk og proteinuri. Begge deler er knyttet til den gravides nyrer. Nøtteknekkersyndromet skyldes at venstre nyrevene blir komprimert mellom aorta og arteria mesenterica superior. Dette syndromet har lignende symptomer som preeklampsi. Vår hypotese er at venstre nyrevene kan bli komprimert mellom ryggrad og den gravide uterus og at dette kan gi endringer i sikrulasjonen i den venstre nyren. H nyrevene går direkte inn i vena cava uten å krysse columna. Andre studier har ikke funnet forandringer i arteriell blodstrøm. Vi vil derfor fokusere på venøs blodstrøm. Først vil vi undersøke perifer blodstrøm i nyrene ved hjelp av PixelFlux metoden. Dette er en farge Doppler undersøkelse der et dataprogram teller alle pixler i bildet med farge. Deretter vil vi undersøke blodstrøm i nyrevenene. Vi vil først undersøke 50 friske gravide i svangerskapsuke 32, deretter 15 kvinner med preeklampsi. Undersøkeslen er ikke ubehagelig eller farlig for kvinnene.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torbjørn Eggebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF

Bente Simensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Hans Torp

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Elisabeth Magnussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Eva Johanne Leknes Jensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »