Cristin-prosjekt-ID: 553813
Sist endret: 9. juni 2019 13:32

Cristin-prosjekt-ID: 553813
Sist endret: 9. juni 2019 13:32
Prosjekt

DynAMiTe - Dynamics of Arctic-Midlatitude Teleconnections: mechanisms, robustness and tropical modulation

prosjektleder

Camille Li
ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 9.900.000
 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 255027

Tidsramme

Aktivt
Start: 25. september 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DynAMiTe - Dynamics of Arctic-Midlatitude Teleconnections: mechanisms, robustness and tropical modulation

Populærvitenskapelig sammendrag

Global oppvarming har aksellerert de siste ti årene. Ingen steder er dette mer tydelig enn i Arktis, der stigende temperaturer og et minkende isdekke har fått mye oppmerksomhet i media. Slike endringer i Arktis kan påvirke klimaet lengre borte fra Arktis også, men årsak-virkningsforhold er ikke så godt forstått. Ett spørsmål er om oppvarmingen i Arktis har påvirket værmønsteret på midlere breddegrader, det vil si mellom tropiske og polare strøk. Det gjelder for eksempel mulig økning i ekstreme hendelser som vedvarende perioder med kulde, tørke, flom og hetebølger, slik vi for eksempel har sett de senere årene i Europa, Nord-Amerika, Russland og Pakistan .

Det finnes mange teorier for fjernvirkninger mellom Arktis og midlere breddegrader,og det er ingen enighet om forklaringsmodellen i forskningsmiljøet. Mens oppvarmingen i Arktis kan være en drivfaktor for endringer i værforhold på midlere breddegrader, er det sterke indisier på at både stratosfæren og variasjoner i tropene også spiller viktige roller i dette bildet.

I prosjektet DynAMiTe vil vi studere struktur og dynamikk til fjernvirkningsmønstre som omfatter Arktis og midlere breddegrader. Målet er å klargjøre hvilken rolle Arktis spiller for klimavariasjoner i andre regioner. I prosjektet vil vi nå dette målet ved å utføresimuleringer med forenklede klimamodeller. Resultatene fra disse simuleringene vil bli sammenholdt med værdatasett av høy oppløsning og resultater av svært store modellkjøringer som først har blitt tilgjengelige de siste årene. Vi forventer at DynAMiTe vil gi ny innsikt i samspillet mellom Arktis og midlere breddegrader, og forhåpentligvis vil klargjøre de motstridende meldingene som i dag blir gjengitt i media.

Resultater fra prosjeketet hittil:

- I klimamodeller påvirker vekselvirkningene mellom havet og atmosfæren i subpolare områder tilsynelatende hvor sterk oppvarming som simuleres i Arktis.

- ENSO-fjernkoblinger fra det tropiske Stillehavet til den euroatlantiske regionen varierer gjennom året. De ser ut til å være mest robust om høsten.

- Koblinger mellom sjøisen i Arktis og klimaet i Nord-Atlanteren er observert, men bare i enkelte perioder. Slike koblinger ser ut til å oppstå kun under spesielle forhold.

Vitenskapelig sammendrag

DynAMiTe takes a dynamics-based approach to answer one of the most pressing questions in climate science today: Is the rapidly changing climate in the Arctic altering midlatitude atmospheric circulation? The answer to
this question is essential for understanding both year-to-year variations in regional climate and weather extremes, and projecting how these will change in a warming world.

Though there are many theories for how Arctic-midlatitude teleconnections operate, there is as of yet no consensus. Many of the proposed mechanisms point to Arctic Amplification (AA) of global warming as a driver of the midlatitude changes, but there is strong evidence that the stratosphere

and tropical variability also play important roles. An ongoing challenge is identifying robust, physical pathways by which the AA can affect the midlatitude circulation, and evaluating their importance relative to other influences on the midlatitudes.

This innovative collaboration will explore the dynamical origins of Arctic-midlatitude teleconnections by combining key and complementary expertise from the University of Bergen and Uni Climate with international partners at the Lamont-Doherty Earth Observatory at Columbia University (USA), the National Center for Atmospheric Research (USA) and the University of Toronto (Canada). The central goal of the collaboration is to challenge and clarify the role of AA in determining regional climate variability by combining new analyses of comprehensive climate model simulations and observations with experiments using a hierarchy of simplified dynamical models. The integrated framework is grounded in fundamental dynamics but exploits high-resolution reanalysis data sets and large ensemble climate model output that have only become available in recent years. We expect DynAMiTe to yield new insight into Arctic-midlatitude teleconnections, which in turn will help resolve confusing messages about the topic in mainstream media.

 

prosjektdeltakere

prosjektleder

Camille Li

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Justin Wettstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Yu Feng Siew

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Clio Michel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen

Martin Peter King

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORCE Klima ved NORCE Norwegian Research Centre AS
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Importance of late fall ENSO teleconnection in the Euro-Atlantic sector.

King, Martin Peter; Herceg-Bulic, Ivana; Blade, Ileana; García-Serrano, Javier; Keenlyside, Noel; Kucharski, Fred; Li, Camille; Sobolowski, Stefan Pieter. 2018, Bulletin of The American Meteorological Society - (BAMS). NORCE, BSC, ICTP, SUZ, UB, UIBVitenskapelig artikkel

Interannual tropical Pacific sea surface temperature anomalies teleconnection to Northern Hemisphere atmosphere in November.

King, Martin Peter; Herceg-Bulić, Ivana; Kucharski, Fred; Keenlyside, Noel. 2017, Climate Dynamics. NORCE, ICTP, SUZ, UIBVitenskapelig artikkel

Connecting ocean heat transport changes from the mid-latitudes to the Arctic Ocean.

Nummelin, Aleksi; Li, Camille; Hezel, Paul. 2017, Geophysical Research Letters. UIBVitenskapelig artikkel
1 - 3 av 3