Cristin-prosjekt-ID: 554137
Registrert av: REK Sist endret: 26. september 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554137
Registrert av: REK Sist endret: 26. september 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

prosjektleder

Lars Mehlum
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1247

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. august 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved Dialektisk Atferdsterapi

Populærvitenskapelig sammendrag

Personer med kronisk selvskading og suicidalitet knyttet til alvorlige personlighetsforstyrrelser er en særlig krevende gruppe å tilby effektiv behandling. Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en behandling utviklet for å avhjelpe mange av de problemene som disse pasientene sliter med. I løpet av de siste 10 år har metoden blitt tatt i bruk ved mange klinikker også i Norge. Prosjektet bygger på et samarbeid mellom kliniske enheter som tilbyr DBT og har som mål å studere det kliniske forløpet og prediktorer for terapirespons i hele gruppen og undergrupper av pasienter som deltar i prosjektet. Studien vil samle data fra deltakerne ved terapistart, underveis i behandlingen og ved avslutning av behandlingen og søke å identifisere endringsmekanismer og moderatorer for behandlingseffekt.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Lars Mehlum

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Egil Haga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 2 av 2