Cristin-prosjekt-ID: 554141
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 22:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554141
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 22:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

Effekten av radial trykkbølgebehandling i kombinasjon med fotortose hos pasienter med plantar fasciitis. En randomisert, sham-kontrollert studie.

prosjektleder

Aasne Fenne Hoksrud
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1325

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 1. august 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Effekten av radial trykkbølgebehandling i kombinasjon med fotortose hos pasienter med plantar fasciitis. En randomisert, sham-kontrollert studie.

Populærvitenskapelig sammendrag

Nullhypotesen er at radial trykkbølgebehandling i kombinasjon med fotortose er mer effektiv enn sham- trykkbølgebehandling i kombinasjon med fotortose, og at begge behandlingsmåter er mer effektiv en standardisert informasjon for denne pasientgruppen.Studien vil være dobbelt blindet, randomisert og sham-kontrollert med oppfølging av pasienter etter 1, 3, 6 og 12 måneder. Primærutfall vil måles etter 6 mnd,og er NRS (numerical rating scale, smerteskala). Pasienter randomiseres til en av de tre gruppene. Alle pasienter vil gjennomgå en klinisk undersøkelse av fot- og ankelregionen,samt besvare spørreskjema vedrørende smerter og funksjon.Trykkbølgebehandling (sham og ekte) blir utført av fysioterapeut med tidligere erfaring på metoden.Det vil gis tilsammen 4 behandlinger over 4 uker. Fotortosen lages av ortopedtekniker og tilpasses individuelt. Standardisert informasjon vil inneholde informasjon om årsak og progonose,samt generelle råd om smertedempende tiltak.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Aasne Fenne Hoksrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Marte Heide

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2