Cristin-prosjekt-ID: 554352
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:55 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554352
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 07:55 Sist endret av: REK
Prosjekt

Barnekreft og prenatale miljøeksponeringer (I4C)

prosjektleder

Per Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2009/784

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2009 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Barnekreft og prenatale miljøeksponeringer (I4C)

Populærvitenskapelig sammendrag

Søknaden gjelder et prosjektet som skal gjennomføres i et internasjonalt samarbeid mellom 6 land (Australia, Kina, Danmark, Storbritannia, USA og Norge) gjennom organisasjonen International Childhood Cancer Cohort (I4C) for å finne ut om kreft hos barn kan skyldes miljøpåvirkning i svangerskapet. Hypotesen er at tilskudd av folat i svangerskapet reduserer risikoen for barneleukemi (blodkreft) og det vil søkes om å få koble data fra kreftregisteret med data fra Den norske mor og barnundersøkelsen (MoBa) til Nasjonalt folkehelseinstitutt. For hvert barn med kreft som blir inkludert i studien, vil det bli plukket ut 10 kontrollere som ikke har kreft. Fra Norge vil ca 60 barn med kreftdiagnose og 600 kontroller dermed bli inkludert i prosjektet. Totalt tar en sikte på å komme opp i ca 300 tilfeller av barneleukemi og 3000 friske kontroller. Datafilen i prosjektet vil være avidentifisert og koblingsnøkkel og opplysninger oppbevares atskilt. Prosjektet skal etter planen avsluttet 31.12.2010, men det søkes om å beholde datafilen til 31.12.2013 siden det erfaringsmessig ofte er behov for mer tid. Etter dette vil datafilen slettes. Fordelene ved studien sies å være at deltakerne på denne måten på en enkel måte kan være med å bidra til å finne årsaksfaktorer og dermed en mulighet til å forebygge en sjelden, men svært alvorlig kreftsykdom blant barn. Som ulempe er nevnt at undersøkelse om bruk av folat kan gi dårlig samvittighet blant kvinner som ikke har tatt forlat hvis det skulle vise seg at dette faktisk beskytter mot barneleukemi. Prosjektet retter seg mot barn som ikke selv har gitt samtykke til å bli forsket på. De som overlever sykdommen, vil kunne bli helt frisk og det kan da være viktig for dem at de selv styrer hvem som får informasjon om tidligere sykdom når de selv er i stand til å kunne samtykke.

Tittel

Childhood cancer and prenatal environmental exposures

Populærvitenskapelig sammendrag

This is an international consortium of large birth cohort studies to investigate how different parental characteristics (age, height, weight, socioeconomic factors), parental health/diseases and lifestyle) , prenatal exposures (including nutritional supplementation, pesticides, dust, radiation and other factors), pregnancy conditions and birth outcomes/birth characteristics and early childhood exposures (lifestyle and other underlying risk factors) affect the risk of childhood cancers.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Paul S Albert

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Cancer Institute

Ana M Ortega-Villa

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved National Cancer Institute
1 - 3 av 3