Cristin-prosjekt-ID: 554564
Sist endret: 28. september 2017, 13:27

Cristin-prosjekt-ID: 554564
Sist endret: 28. september 2017, 13:27
Prosjekt

En etnografisk feltstudie av hvordan helsepersonell i et multikulturelt arbeidsfellesskap håndterer møtet med døden i sykehjem

prosjektleder

Anne Kristine Ådland
ved Universitetet i Stavanger

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Universitetet i Stavanger

Kontaktinformasjon

Sted
Anne Kristine Ådland

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. februar 2017 Slutt: 31. januar 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En etnografisk feltstudie av hvordan helsepersonell i et multikulturelt arbeidsfellesskap håndterer møtet med døden i sykehjem

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anne Kristine Ådland

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Universitetet i Stavanger
1 - 1 av 1