Cristin-prosjekt-ID: 554609
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2017 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554609
Registrert av: REK Sist endret: 28. september 2017 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Ceramider og livsstilssykdom i HUSK

prosjektleder

Ottar Nygård
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/285

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ceramider og livsstilssykdom i HUSK

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi ønsker å studere om analyse av moderne lipidklasser i plasma kalt ceramider og lipidomics profilering vil kunne bedre vår risikovurdering for livsstilssykdom og død sammenlignet med bruk av vanlige lipidanalyser (totalkolesterol, HDL-kolesterol, triglycerider) og andre metabolske markører som vi hittil har analysert i HUSK. De nye analysene skal utføres ved et verdensledende laboratorium ZORA i Helsinki. Prosjektet vil basere seg på de ca 7.000 deltakerne fra den første (1992-93) og andre (1997-99) homocysteinundersøkelsen i Hordaland der det foreligger ekstra gode opplysninger om livsstil, kostvaner (FFQ), kroppssammensetning og bentetthet (DEXA), og det er det innhentet samtykke til gentesting i prosjektet GenHUSK. Vi vil studere hvordan livsstil og gener påvirker nivået av ceramider og lipidomics parametrene, og om nivåene kan identifsiere hvem som har høy risiko for ulike typer livsstilssykdom (hjertekar, diabetes, benskjørhet, kreft) og død.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ottar Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Reijo Laaksonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Tampereen yliopisto / Tammerfors universitet

Terhi Vierhervara

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

Reinhard Seifert

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Eva Ringdal Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »