Cristin-prosjekt-ID: 554613
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. november 2018 14:21

Cristin-prosjekt-ID: 554613
Registrert av: SPREK Sist endret: 20. november 2018 14:21
Prosjekt

Forløpet etter fysiske traumer med vekt på bruk av opioider og andre vanedannende medisiner

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1354

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 1. oktober 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forløpet etter fysiske traumer med vekt på bruk av opioider og andre vanedannende medisiner

Populærvitenskapelig sammendrag

Ulykker er største årsak til død og invaliditet blant unge voksne. Rus og legemiddelbruk er risikofaktorer for ulykker: Ca 50 % av pasientene er påvirket på skadetidspunkt. Studien vil analysere bruk av smertestillende og vanedannende medisiner før og inntil to år etter skadetidspunkt og vil gi viktig kunnskap med formål å forebygge ulykker og redusere sykelighet i rehabiliteringsfasen etter skader. Vår kunnskap er mangelfull grunnet fravær av systematisk datainnsamling om rus og legemidler knyttet til alvorlige ulykker. . Traumeregisteret ved OUS (TROUS) er et internt kvalitetsregister. Reseptregisteret (RpR) har komplette data for medisiner forskrevet av lege. Studien tar sikte på å koble data fra TROUS 2005-2014 (N=14 082) med data fra RpR i årene 2004 til 2016. Analysen kan gi svar på hvilke forskrevne medisiner som er assosiert med risiko for ulykke og hvordan pasientforløpene de to påfølgende årene er med hensyn på bruk av sterke smertestillende og andre vanedannende medisiner

prosjektdeltakere

prosjektleder

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Nils Oddvar Skaga

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Svetlana Skurtveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Thomas Clausen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anne Bukten

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »