Cristin-prosjekt-ID: 554614
Registrert av: REK Sist endret: 2. juli 2021, 00:07 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554614
Registrert av: REK Sist endret: 2. juli 2021, 00:07 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fase III, multisenter, randomisert studie på atezolizumab i kombinasjon med kjemoterapi i pasienter med nylig påvist eggstokkreft

prosjektleder

Kristina Yvonne Kathe Lindemann
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

  • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1353

Kategorier

Prosjektkategori

  • Oppdragsprosjekt

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2040

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fase III, multisenter, randomisert studie på atezolizumab i kombinasjon med kjemoterapi i pasienter med nylig påvist eggstokkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

På verdensbasis er eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft den leden årsaken til kreftrelatert død hos kvinner. Til tross for dagens behandlingsregime med kjemoterapi, carboplatin, paclitaxel og bevacizumab (standardbehandling), har disse pasientene en dårlig overlevelsesprognose. Studien vil evaluere effekten og sikkerheten av anti-PD-L1 (atezolizumab) og standardbehandling sammenlignet med placebo og standardbehandling for behandling av eggstokk-, eggleder- og bukhinnekreft. Globalt vil det bli inkludert ca.1300 pasienter hvorav 15 i Norge. Pasientene vil bli gitt behandling med atezolizumab eller placebo i til tillegg til standardbehandling hver 3. uke i til sammen 16 måneder eller til de opplever sykdomsforverring. Det er to behandlingsarmer i studien, neo-adjuvant og adjuvant behandling med studiemedisin. Etter avsluttet behandling vil pasientene bli fulgt opp i opptil 5 år.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kristina Yvonne Kathe Lindemann

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1