Cristin-prosjekt-ID: 554616
Registrert av: REK Sist endret: 9. september 2021, 14:20 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554616
Registrert av: REK Sist endret: 9. september 2021, 14:20 Sist endret av: REK
Prosjekt

Fysisk funksjon hos pasienter med hukommelsesvansker

prosjektleder

Gro Gujord Tangen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/2363

Kategorier

Prosjektkategori

  • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2010 Slutt: 31. desember 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Fysisk funksjon hos pasienter med hukommelsesvansker

Populærvitenskapelig sammendrag

Alzheimers sykdom (AS) er en progressiv degenerativ hjernesykdom og det finnes per i dag ingen kurerende behandling. Pasientene blir svært pleietrengende etter hvert som sykdommen utvikler seg. AS innebærer et kompleks sykdomsbilde med både kognitive, psykiske og motoriske symptomer. I denne studien vil vi se nærmere på utvikling av motoriske symptomer som gange og parkinsonisme, gjennom å sammenligne tre pasientgrupper med ulik grad av hukommelsessvikt. Vi vil derfor også inkludere pasienter som har mild kognitiv svikt, dvs at de har redusert hukommelse, men at de ikke fyller kravene til demensdiagnose. I de fleste studier er hvert symptom studert isolert. Denne studien vil særlig fokusere på samspillet de motoriske symptomene har med de kognitive og de psykiske symptomene. For å kvalitetssikre data vil vi selv evaluere den ene gangtesten (Dynamic Gait Index) som ikke tidligere er testet på en populasjon med kognitiv svikt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Gujord Tangen

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1