Cristin-prosjekt-ID: 554618
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554618
Registrert av: REK Sist endret: 7. mars 2020, 04:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

Rusmiddel- og legemiddelbruk som risikofaktorer for alvorlige ulykker

prosjektleder

Thomas Kristiansen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1363

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2017 Slutt: 31. desember 2027

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Rusmiddel- og legemiddelbruk som risikofaktorer for alvorlige ulykker

Populærvitenskapelig sammendrag

Ulykker er viktigste årsak til dødsfall og invaliditet blant unge voksne. Rus og legemiddelbruk er kjente risikofaktorer for alvorlige ulykker og hovedmålet med denne studien er å få informasjon om disse risikofaktorene blant alle hardt skadde pasienter i forebyggende øyemed. I dag er det ingen systematisk datainnsamling på dette feltet i eksisterende lokale traumeregistre, og evt informasjon vedrørende rus i pasientjournal eksporteres ikke i det datasett som går til det nasjonale traumeregister (NTR). Det er all grunn til å anta at det p.t. er store mørketall rundt rusmisbruk som risikofaktor for alvorlige ulykker. Studiet er prospektivt og observasjonelt og vil i studieperioden samle blodprøver fra alle pasienter som mottas med traumeteam i et av landets 40 traumesykehus. Biologisk materiale til studiet vil være restblod fra blodprøver som rutinemessig tas ved traumemottak. Resultat vil sammenstilles med øvrig informasjon som rutinemessig samles i NTR.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Thomas Kristiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Leiv Arne Rosseland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Olav Røise

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Thomas Clausen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Stig Tore Bogstrand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »