Cristin-prosjekt-ID: 554624
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2021, 13:21 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554624
Registrert av: REK Sist endret: 24. juli 2021, 13:21 Sist endret av: REK
Prosjekt

Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1362

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studie av assistert reproduktiv teknologi (START) - epigenetiske mekanismer

Populærvitenskapelig sammendrag

Fruktbarheten har endret seg i de industrialiserte land de siste tiårene. En av endringene er at befolkningen får barn ved høyere alder og det er økt bruk av assistert befruktning (ART). For å undersøke helsekonsekvenser av ART for foreldre og barn skal det i denne studien benyttes spørreskjemaopplysninger og biologisk materiale innsamlet i Den norske mor og barn-undersøkelsen. Subfertilitet og ART er assosiert med uønskede graviditetsutfall, økt risiko for sykdom hos barn og foreldre, blant annet kardiovaskulære sykdommer og kreft blant mødre. En foreslått mekanisme for skadelige effekter av ART-prosedyrer er epigenetiske endringer, altså endret uttrykk av genene. Prosjektet skal undersøkes hvilke epigenetiske endringer ART medfører. For å forstå de epigenetiske effektene er det viktig også å ha genetiske data. Vi vil undersøke hvilken rolle genene har for sub fertilitet og svangerskap og hvordan genene påvirker de epigenetiske mekanismene. Gener vil bli kontrollert for i analyser.

Tittel

Study of Assisted Reproductive Technology (START) – Epigenic mechanisms

Populærvitenskapelig sammendrag

This study is interested in health consequences of subfertility in women and men, and we will examine genetic influences and epigenetic changes induced by ART as a possible mechanism of disease.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Julia Romanowska

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Haakon Egdetveit Nustad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet

Per Minor Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Senter for fruktbarhet og helse ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »