Cristin-prosjekt-ID: 554852
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554852
Registrert av: REK Sist endret: 16. november 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Svangerskapsdiabetes - konsekvenser for mor. Muligheter for forebygging av type 2 diabetes.

prosjektleder

Kåre Inge Birkeland
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1942

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 31. oktober 2005 Slutt: 31. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Svangerskapsdiabetes - konsekvenser for mor. Muligheter for forebygging av type 2 diabetes.

Populærvitenskapelig sammendrag

Svangerskapsdiabetes (GDM) er en risikofaktor for at kvinnen skal utvikle diabetes type 2 senere. Studier fra andre land har vist at opp til 40 % av kvinner som hadde hatt GDM utviklet type 2-diabetes 4-23 år etter graviditeten. Det finnes få undersøkelser som viser hvordan dette er blant norske kvinner. I denne studien fra 2007 har vi undersøkt i hvilken grad kvinner som har hatt GDM i perioden 1990-2002 allerede har utviklet diabetes eller har forhøyet blodsukker og andre risikofaktorer for diabetes type 2. Deltagelse i prosjektet inkluderte blodprøver (blodsukker, insulin, fettstoffer, fettvevshormoner og andre signalstoffer og genetiske faktorer) som kan ha betydning for utvikling av diabetes, oral- og intravenøs glukosebelastning og antropometriske målinger. Deltagerne har besvart spørreskjema om kost, fysisk aktivitet (FA), livskvalitet og sosioøkonomiske faktorer. FA ble også registrert ved bruk av en aktivitetsregistrator. Fysisk form ble undersøkt ved en tredemølletest.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kåre Inge Birkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Hanne Løvdal Gulseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne-Marie Aas

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kirsti Bjerkan

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 4 av 4