Cristin-prosjekt-ID: 554855
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2021, 14:42

Cristin-prosjekt-ID: 554855
Registrert av: REK Sist endret: 5. februar 2021, 14:42
Prosjekt

DiaPROM

prosjektleder

Anne Haugstvedt
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1506

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2017 Slutt: 1. oktober 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

DiaPROM

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien som her søkes godkjent er en intervensjonsstudie hvor vi skal gjennomføre både en pilotstudie og en fullskala evalueringsstudie (RCT). Hensikten med studien er å utvikle, teste og evaluere effekten av en strukturert empowerment-basert intervensjon med bruk av pasientrapporterte data om diabetesrelaterte psykososiale problemområder i vurdering av pasienters behov for oppfølging og som dialogstøtte i kliniske konsultasjoner. Vår hypotese er at intervensjonen vil redusere deltakernes diabetesrelaterte problemer. Sekundært er vår hypotese at intervensjonen dermed også vil 1) bedre deltakernes blodsukkerreguleringen (HbA1c), 2) bedre deltakernes generelle velbefinnende, 3) bedre opplevelsen av egen kompetanse til å håndtere sin diabetes i hverdagen og 4) bedre deltakernes tilfredshet med oppfølgingen de mottar i helsetjenesten. Studien gjøres som et ledd i arbeidet med å implementere PROM i Norsk Diabetesregister for voksne.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Anne Haugstvedt

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Beate-Christin Hope Kolltveit

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Marit Graue

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for helse- og omsorgsvitskap ved Høgskulen på Vestlandet

Ragnhild Bjarkøy Strandberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Hrafnkell B Thordarson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »