Cristin-prosjekt-ID: 554856
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 10:06 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 554856
Registrert av: REK Sist endret: 2. oktober 2021, 10:06 Sist endret av: REK
Prosjekt

Identifisering av nye behandlinger for nevrologisk sykdom

prosjektleder

Trond Riise
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1508

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Identifisering av nye behandlinger for nevrologisk sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet med dette prosjektet er å identifisere medikamenter (molekyler) som kan bidra til ny og effektiv behandling av de potensielt invalidiserende sykdommene multippel sklerose (MS), Parkinsons sykdom (PD) og amyotrofisk lateral sklerose (ALS). Dette ønsker vi å gjøre ved å studere alle medikamenter registrert i det norske reseptregisteret, og undersøke hvorvidt disse er assosiert med risikoen for å utvikle sykdommene. Funn av medikamenter i denne første fasen som reduserer risikoen for en av disse sykdommene vil så videre valideres i genetiske- og dyrestudier i samarbeid med ledende forskningsmiljøer innen basalforskning ved Harvard University. Molekyler som bekreftes i disse eksperimentelle studiene vil danne grunnlag for videre kliniske studier og kan utgjøre viktig ny behandling. Funn i screening fasen av medikamenter som øker risikoen for en sykdommene vil også kunne indikere mekanismer og mulige «pathways» for utvikling av behandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Trond Riise

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Brith Karin Furuseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Magne Haugland Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Kjetil Lauvland Bjørnevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Harvard University
1 - 4 av 4