Cristin-prosjekt-ID: 555223
Sist endret: 6. oktober 2021, 13:27

Cristin-prosjekt-ID: 555223
Sist endret: 6. oktober 2021, 13:27
Prosjekt

Flere språk i barnehagen

prosjektleder

Nina Gram Garmann
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Samfunnsvitenskap • Andre pedagogiske fag • Pedagogiske fag • Språkvitenskapelige fag • Humaniora

Emneord

Transspråking • Barn i barnehage/førskole • Studentaktive læringsformer • Læring og undervisning i høyere utdanning • Flerspråklighet • Barnehage • Studentinvolvering i forskning

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Nina Gram Garmann

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flere språk i barnehagen

Vitenskapelig sammendrag

 

Forskning viser at for å lære seg et språk, trenger man mye input i det språket  man skal lære(for eksempel De Houwer 2005). Samtidig er det også mange som mener at dersom man kan ett språk godt, er det lettere å lære s eg nye språk. Det skulle tyde på at det vil være en fordel for barnehagebarns samlede språkkompetanse at barnehagene bruker barnas hjemmespråk i tillegg til norsk. Det er også grunn til å anta at barnehagebarn kan bli bedre i norsk dersom de også får støtte til å lære sitt hjemmespråk i barnehagen. Flere språk i barnehagen er et forskningsprosjekt der vi ønsker å undersøke hvilke språk de ansatte i et utvalg barnehager i Oslo-området snakker, og hvilke språk barna i de samme barnehagene kan. Vi lurer på om det er slik at de ansatte og barna i samme barnehage ofte snakker de samme språkene, eller om de har kompetanse i ulike språk. Vi undersøker også hvilke språk som blir snakket i barnehagen, og i hvilke situasjoner disse språkene blir brukt. 

Prosjektet involverer studenter ved på bachelor- og masternivå ved Institutt for barnehagelærerutdanning, OsloMet. Studentene vil samle inn data som en del av sin utdanning, som en del av de samarbeidende barnehagenes utviklingsarbeid som lærende organisasjoner, og som en del av forskningsprosjektet. Vi vil derfor også undersøke hvilket utbytte studentene og barnehagene synes å ha som en følge av dette prosjektet. Vi vil også undersøke hvordan studentinvolvering kan bidra til forskning om flerspråklige barn i barnehagen og flerspråklige barnehagepraksiser.

Metode

Innsamling av data gjennom bruk av elektronisk spørreskjema, samt innhenting av praksisfortellinger. Svarene vil bli analysert både kvantitativt og kvalitativt. Vi har også gjennomført og analysert et fokusgruppeintervju med noen av studentene som har deltatt i undervisningsopplegget Flere språk i barnehagen.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Gram Garmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved MultiLing ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anna Sara Hexeberg Romøren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved MultiLing ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Hva kan profesjonsstudenter lære av å bli involvert i et forskningsprosjekt? – et eksempel fra barnehagelærerutdanningen.

Romøren, Anna Sara Hexeberg; Garmann, Nina Gram; Tkachenko, Elena. 2021, OSLOMETRapport

Translanguaging Strategies in Superdiverse Mainstream Norwegian ECEC: Opportunities for Home Language Support.

Tkachenko, Elena; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Garmann, Nina Gram. 2021, Journal of Home Language Research. OSLOMET, UIOVitenskapelig artikkel

Student participation in research on multilingualism in early childhood education.

Tkachenko, Elena; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg. 2020, Teachers and teacher educators: Education and professional development for early language learning. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Barnehageansattes møter med flerspråklige praksiser.

Tkachenko, Elena; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg. 2019, Storbykonferansen 2019: Urbaniseringens spenninger. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 12 | Neste | Siste »