Cristin-prosjekt-ID: 555223
Sist endret: 11. desember 2020 14:34

Cristin-prosjekt-ID: 555223
Sist endret: 11. desember 2020 14:34
Prosjekt

Flere språk i barnehagen

prosjektleder

Nina Gram Garmann
ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Anvendt språkvitenskap • Samfunnsvitenskap • Andre pedagogiske fag • Pedagogiske fag • Språkvitenskapelige fag • Humaniora

Emneord

Barn i barnehage/førskole • Flerspråklighet • Barnehage

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Sted
Nina Gram Garmann

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2017 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Flere språk i barnehagen

Vitenskapelig sammendrag

 

Forskning viser at for å lære seg et språk, trenger man mye input i det språket  man skal lære(for eksempel De Houwer 2005). Samtidig er det også mange som mener at dersom man kan ett språk godt, er det lettere å lære s eg nye språk (REF). Det skulle tyde på at det vil være en fordel for barnehagebarns samlede språkkompetanse at barnehagene bruker barnas hjemmespråk i tillegg til norsk. Det er også grunn til å anta at barnehagebarn kan bli bedre i norsk dersom de også får støtte til å lære sitt hjemmespråk i barnehagen. Flere språk i barnehagen er et forskningsprosjekt der vi ønsker å undersøke hvilke språk de ansatte i et utvalg barnehager i Oslo-området snakker, og hvilke språk barna i de samme barnehagene kan. Vi lurer på om det er slik at de ansatte og barna i samme barnehage ofte snakker de samme språkene, eller om de har kompetanse i ulike språk. Vi undersøker også hvilke språk som blir snakket i barnehagen, og i hvilke situasjoner disse språkene blir brukt. 

Prosjektet involverer studentene ved to fordypninger og én videreutdanning ved Insitutt for barnehagelærerutdanning, HiOA. Studentene vil samle inn data som en del av sin utdanning, som en del av de samarbeidende barnehagenes utviklingsarbeid som lærende organisasjoner, og som en del av forskningsprosjektet. Vi vil derfor også undersøke hvilket utbytte studentene og barnehagene synes å ha som en følge av dette prosjektet. 

Metode

Innsamling av data gjennom bruk av elektronisk spørreskjema, samt innhenting av praksisfortellinger. Svarene vil bli analysert både kvantitativt og kvalitativt.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nina Gram Garmann

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Anna Sara Hexeberg Romøren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Center for Multilingualism in Society across the Lifespan ved Universitetet i Oslo
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet

Elena Tkachenko

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 3 av 3

Resultater Resultater

Barnehageansattes møter med flerspråklige praksiser.

Tkachenko, Elena; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg. 2019, Storbykonferansen 2019: Urbaniseringens spenninger. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Teachers’ response to multilingual practices in mainstream Norwegian preschools.

Tkachenko, Elena; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg. 2019, Teacher Well-Being and Diversity: Managing Language and Social Diversity in Classrooms. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Which Languages are Used in Norwegian ECEC, and When?

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena. 2019, Multilingual Childhoods. OSLOMETVitenskapelig foredrag

How Can the Use of Multiple Languages in ECEC Promote both Family Languages and the Majority Language?

Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg; Tkachenko, Elena. 2019, Multilingual Childhoods. OSLOMETVitenskapelig foredrag

Multilingual practices in mainstream Norwegian preschools.

Tkachenko, Elena; Bratland, Kari; Garmann, Nina Gram; Romøren, Anna Sara Hexeberg. 2018, Conference on Early Language Learning, 2018. OSLOMETVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »