Cristin-prosjekt-ID: 555446
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 555446
Registrert av: REK Sist endret: 3. oktober 2017, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

LALEF, langtids forekomst av lymfødem etter brystkreft

prosjektleder

Åse Sagen
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2012/2226

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. august 2013 Slutt: 1. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

LALEF, langtids forekomst av lymfødem etter brystkreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Lymfødem etter brystkreftoperasjon er en svært plagsom komplikasjon som kan være livslang. Lymfødem er hevelse (ødem) som kan føre til kronisk inflammasjon og fibrosedannelse i hud og underhud. Senskader etter brystkreftbehandling, slik som lymfødem, påvirket fysisk funksjon og livskvaliteten til kreftoverlevere. Forekomsten hevdes å øke i årene etter operasjonen. Denne påstanden er vanskelig å validere fordi det er svært få (om noen) studier som har langtidsoppfølginger (>10 år) av lymfødem med preoperative målinger. Preoperative målinger med valide måleverktøy er en forutsetning for å kunne si eksakt om forekomsten av lymfødem endrer seg over tid etter avsluttet brystkreftbehandling. Formålet med studien er å undersøke om forekomsten av lymfødem øker i årene etter brystkreftoperasjonen. Videre vil vi undersøke om et eventuelt lymfødem og arm/skulderplager har betydning for fysisk funksjon og for livskvaliteten 10 til 15 år etter avsluttet kreftbehandling.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Åse Sagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF
Aktiv cristin-person

Inger Schou Bredal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Anne Alexandra Østgaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3