Cristin-prosjekt-ID: 555447
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 555447
Registrert av: REK Sist endret: 3. januar 2019, 00:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

Bo hjemme med demens- hva er viktig for deg?

prosjektleder

Frøydis Bruvik
ved Universitetet i Bergen

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Bergen

forskningsansvarlige enheter

 • Universitetet i Bergen

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1519

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. oktober 2017 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bo hjemme med demens- hva er viktig for deg?

Populærvitenskapelig sammendrag

Studien søker ny kunnskap om hjemmeboende personer med demens og dere nærmeste. Pasientgruppen utgjør >40 % av tjenestemottakerne i primærhelsetjenesten og >80 % av beboerne på sykehjem. Det er forventet en dramatisk økning i antall personer med demens de kommende tiårene. Tidligere studier har i liten grad identifisere tiltak som forebygg belastning og opprettholder livskvalitet i denne pasient og pårørendepopulasjonen. Det antas at variasjonen i sykdomsutvikling, kompleksitet i behov og derav behov for individualiserte tiltak er noe av forklaringen for dette. Gjennom studien søke vi kunnskap om hvilke behov som oppstår første år etter diagnostisering og hvordan aktuelle tiltak kan nyttiggjøres ev den enkelte. Fokus på tidlig fase i demensforløpet gir et potensiale til å person tilpasse oppfølging samt forebygge noen av de negative konsekvensene ved Kunnskap vil videre legge grunnlag for en større intervensjonsstudie som planlegges.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Frøydis Bruvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Bergen

Rune Samdal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Oscar Tranvåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Stein Erik Fæø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Bettina Elisabeth Franziska Husebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen
1 - 5 av 5